“Milieuzone Rotterdam is gewoon een politiek statement”

Auto Motor Klassiek » Artikelen » “Milieuzone Rotterdam is gewoon een politiek statement”
Er classics inkoop (copy)

“Automobilisten met een ouder voertuig staan symbool voor de weg van de minste weerstand. Dat zegt Niels van Ham van de Stichting Rotterdamse Klassiekers in een interview met Auto Motor Klassiek. “De wethouder heeft een streven om de luchtkwaliteit met 30% te verbeteren. Maar we wél krijgen uitbreiding van Zestienhoven. En duurzame energie wordt op de Maasvlakte opgewekt door kolencentrales die claimen groen te zijn. Die centrales worden met houtpallets gestookt. Dat zijn pallets die per boot uit Zuid-Amerika worden getransporteerd. Ondertussen worden stad inwaarts bewegende verkeersstromen gestimuleerd. Het maakt duidelijk dat de milieuzone Rotterdam een politiek statement is.”

Van Ham vertelt het in een interview met ons, waarvan de uitgebreide versie binnenkort in ons magazine verschijnt. “Het blijft vreemd om te constateren dat er volop wordt ingezet op prestige en economische groei, terwijl de eigenaren van een handvol oudere auto’s (benzineauto’s met een D.E.T. voor 1 juli 1992 en diesels met een D.E.T. voor 1 januari 2001) de zone niet in mogen. Terwijl nu is aangetoond dat de milieuzone Rotterdam nagenoeg geen effect heeft op de luchtkwaliteit.”

Stimuleren in plaats van slopen

“Verder blijft het fenomeen slooppremie merkwaardig, terwijl stimuleringspremies veel meer voor de hand liggen. Te denken valt dan aan investeringen in het verduurzamen van auto’s die nu worden geweerd. Dat gebeurt niet. Daarnaast moet je je afvragen of iedere maatregel om het voertuig “milieugeschikt” te maken ook daadwerkelijk de juiste is. Als je een katalysator plaatst weet je: de verbrandingstemperatuur is hoger en dus de generatie van NoX –een heet hangijzer in het luchtvervuilingsdossier- ook stijgt. Diesels? Binnen de categorie geweerde auto’s vormen zij slechts een fractie. Een enkele bestelbus of camper, dan houdt het wel op.”

Autovrij of autoluw helemaal geen probleem

Van Ham is overigens helemaal geen tegenstander van het autovrij of autoluw maken van de binnenstad. “Welnee. Uiteindelijk lijkt het ons juist beter voor de ondernemer en dus de economische beweging. De automobilist rijdt nu niet de binnenstad voorbij.  “We hebben in Rotterdam verschillende Park and Ride’s, die aan de rand van de stad zijn gesitueerd. Dat is een heel mooie voorziening, die het verkeersaanbod in de stad zou kunnen ontlasten. Maar wat gebeurt er? De gemeente heeft besloten om een dagprijs aan het gebruik van de P en R te koppelen, terwijl deze eerder kosteloos kon worden benut. Een mooier uitgangspunt voor een autoluw of autovrij gebied was er niet. Ondertussen hebben we ook parkeer garages in de stad. Die bleven consequent leeg, totdat de gemeente besloot dat de tarifering aantrekkelijker moest worden gemaakt. Men introduceerde de ‘euroknaller’ om meer parkeerders (en dus auto’s) de stad in te lokken, met alle gevolgen voor de uitstoot van dien. Het is een gedachte die volstrekt haaks staat op het schone lucht ideaal.”

Eigenaar oudere auto decorstuk in milieuzonefeestje

Van Ham besluit: “Milieu is een heet hangijzer. En blijkbaar heerst de sage: wat oud is, is vervuilend. En dus is de automobilist met een oudere auto aangewezen om als decorstuk te dienen in het feestje dat milieuzone Rotterdam heet. En die zone werkt niet. De gebruikte gemeenschapsgelden veel beter kunnen worden aangewend voor bijvoorbeeld infrastructurele en bouwkundige herinrichting van Rotterdam., in plaats van in het politieke statement dat milieuzone Rotterdam heet.”

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

 

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

3 reacties

  1. Wat te denken wat nieuw is en niet of minder vervuilend zou zijn. Niets is minder waar. Heel simpel bezien de cruise schepen die Rotterdam aandoen zijn dermate vervuilend dat hun vervuil equivalent per dag zelfs meer bedraagt dan 5000 roet producerende en slecht afgestelde diesel auto’s in een hele maand !!. Hoezo wat nieuw is , is beter.
    Hier zien we ook maar weer de incompetentie van menig ambtenaar. Men roept maar wat maar overziet wat voor onzin men uitkraamt en dat geldt ook voor deze malloot in mijn ogen. Laat hij zich eerst eens beter oriënteren en informeren

  2. We worden geregeerd door een stel psychopaten die onder curatele staan van een eng groepje mensen die nooit in het nieuws komen. Corrupt tot op het bot en doortrapt gemeen! Kijk liever naar de gigantische vervuiling van vliegtuigen (chemtrails) en de herrie die ze veroorzaken. Daar hoor je deze schavuiten niet over. Autootje pesten zit hun in het bloed. Het zijn de zelfde etters die overal en nergens van die klote drempels leggen om je rijplezier te vergallen en je onderstel van de auto naar de Filistijnen te helpen! Een driewerf BAH!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maximale bestandsgrootte van upload: 8 MB. Je kunt uploaden: afbeelding. Links naar YouTube, Facebook, Twitter en andere diensten die in de reactietekst worden ingevoegd, worden automatisch ingesloten. Bestanden hier neerzetten