in

Lincoln Continental, full sized luxury car

Lincoln Continental
ER Classics Desktop

Lincoln Continental

Zo werd deze Lincoln Continental van de Ford Motor Company aangeprezen in de kleurige folder. Full size is gebleven, maar de luxury is verdwenen. 

Door: Dirk de Jong

De Lincoln Continental is inmiddels helemaal ontdaan van alle bruikbare onderdelen en staat op een rustplaats van oud ijzer. Wij kennen echte bewonderaars van originele klassieke auto’s en sleutelaars, en ook al klinkt het vreemd er zijn ook toegewijde liefhebbers van de vergankelijkheid. Die kunnen genieten van het verval en gaan op oud ijzerjacht om de verschillende fases van ontbinding te zien in de openluchtstallingen die er nog steeds zijn. 

Kent u de autosloperij verslaving? Onze rubriek: ‘Klassiekerpost’ is het bewijs dat er nog steeds mensen zijn die nooit genoeg krijgen van oude verlaten, verroeste en in staat van ontbinding verkerende auto’s. Auto Motor Klassiek laat u elke maand weer meegenieten van de gevonden klassieker kadavers. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Ford Sierra XR4

Ford Sierra XR4, de witte tornado

Ford Scorpio

Ford Scorpio. Geen verkoopknaller