in

Kunst en techniek

Joshua Pennings

Joshua PenningsKunst en techniek. Daar zouden we zomaar de titel van een nieuw magazine kunnen hebben. Maar we hebben het over het werk van Joshua Penning, een vormgever in Cortenstaal. En Cortenstaal is een roestvaste staalsoort die zich beschermd met een bruine oxidelaag.

Tijdens een rit door de regen zagen we zijn werk uitgestald en knoopten er een koffiestop aan vast. Joshua is een kunstenaar met vaardigheid, oog voor schoonheid en hij is geintrigeerd door ‘de mechanica’ achter de dieren.

Dat resulteert in beelden die in eerste oogopslag beeldschoon, en daarna

Joshua3
Let op het mechaniek in de borst en in de vleugel

vaak licht bevreemdend zijn. En die component is dan veroorzaakt door dat Pennings zij dierfiguren van ‘mechanische componenten’ voorziet. En dat wel op zo’n manier dat de technisch geinteresseerde toeschouwer denkt “Ah, zo werkt zo’n beest dus”. Of: “Er gaat toch maar niets boven een conventioneel geveerde achtervork”

Kunst die zowel vrouwen als mannen aan spreekt, die gewoon buiten kan staan en door de verwering steeds mooier wordt.

Een prima insteek!

www.joshuapennings.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Benjamin Kuijpers

BNK Music

electrische auro, ca. 1900

De laatste der Mohikanen