Nieuws

Eerste Kamer-fracties PvdA en VVD scharen zich achter 40-jaar compromis

By  | 

Vanavond zijn in de Eerste Kamer de plenaire beschouwingen van het Belastingplan 2014 gestart.  Voor de oldtimerbezitter- en branche zijn de schermutselingen in de Eerste Kamer van groot belang. Maar na de beraadslagingen van vanavond lijkt het erop dat de toekomst van bezit, werkgelegenheid en borging van het cultureel erfgoed verder in het geding komt.

In de Eerste Kamer vindt tot en met 17 december de behandeling van het Belastingplan 2014 plaats. Vooralsnog pakken zich donkere wolken samen boven oldtimerbezitter en -branche.

In de Eerste Kamer vindt tot en met 17 december de behandeling van het Belastingplan 2014 plaats. Vooralsnog pakken zich donkere wolken samen boven oldtimerbezitter en -branche.

50-Plus breekt lans voor oldtimerbezitter en -branche
Een aantal Eerste Kamerleden stelde kritische vragen ten aanzien van het nut en de noodzaak van het 40-jaarcompromis. 50-Plus sprak haar nadrukkelijke zorg uit over het opdrogen van de werkgelegenheid bij de specialisten. Verder besteedde 50-Plus veel aandacht aan de emotionele brieven van oldtimerbezitters waarin de gevolgen voor het bezit- bij invoering van het 40-jaar compromis- duidelijk werden gemaakt. Ook Eerste Kamerlid Essers van het CDA stelde kritische vragen ten aanzien van de voorgenomen maatregel. Verder diende de PVV een motie in om voor oldtimers op LPG en Diesel dezelfde overgangsregeling te treffen als voor benzine-auto’s

“Uit de hand gelopen vrijstelling”
VVD-Senaatslid Willem Bröcker gaf zijn eigen visie op het MRB-vrijstellingsthema. Opvallend daarbij was zijn opmerking waarin hij aangaf dat de vandaag in Den Haag gehouden oldtimerdemonstratie een “bewijs was van de uit de hand gelopen vrijstelling.” Later krabbelde hij terug door te stellen dat hij wel kritisch is ten aanzien van het 40-jaar compromis. Desondanks steunt hij de voorgenomen nieuwe belastingmaatregel wel.

Bevredigende antwoorden staatssecretaris
PvdA-Senaatslid Esther-Mirjam Sent was kort en bondig over het oldtimerdossier. Zij bedankte vanavond de Staatssecretaris voor de bevredigende antwoorden van de Staatssecretaris. Dat is opvallend, want afgelopen week was het diezelfde PvdA die zich uitsprak voor een aanmerkelijk soepeler- en door Team Vrijstellingoldtimer geinitieerde- regeling.

Op weg naar goedkeuring
Het lijkt erop dat ook de Eerste Kamer hard op weg is naar goedkeuring van het Belastingplan 2014 in het algemeen en de oldtimerparagraaf in het bijzonder. En dat zou betekenen dat het fiat wordt gegeven aan een maatregel, die de Senaat bij inachtneming van haar kwaliteitsmaatstaven vermoedelijk niet tot stand was gekomen.

 

39 Comments

    Leave a Reply

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *