Nieuwste artikelen

  • in

    Eerste Kamer-fracties PvdA en VVD scharen zich achter 40-jaar compromis

    Vanavond zijn in de Eerste Kamer de plenaire beschouwingen van het Belastingplan 2014 gestart.  Voor de oldtimerbezitter- en branche zijn de schermutselingen in de Eerste Kamer van groot belang. Maar na de beraadslagingen van vanavond lijkt het erop dat de toekomst van bezit, werkgelegenheid en borging van het cultureel erfgoed verder in het geding komt. […] Meer

  • in

    Verzamel- en vertrekplaatsen landelijke protestactie oldtimerbezitters bekend

    Er is meer duidelijk geworden over de grootscheepse protestactie van oldtimerbezitters, die aanstaande maandag 16 december vanuit diverse delen in Nederland leidt tot eindstation Den Haag. Deze vreedzame actie is op touw gezet door liefhebbers en autobezitters uit diverse regio’s. Zij willen laten blijken dat het bezit van het cultureel erfgoed door de aangekondigde maatregelen onder druk wordt gezet. Meer