in

Handig: Wire glue

Handig: Wire glue

Natuurlijk zijn we allemaal tovenaars als het op solderen aan komt. Maar sommige componenten, zoals de originele stuurschakelaars van bepaalde Italiaanse klassieke motorfietsen, of printplaten zijn nogal hittevoelig.

En als de soldeerbout dan net te heet is, of net te lang tegen de te solderen verbinding wordt gehouden, dan krijgt de schakelaar een serieuze meltdowm.

Dat moet dus beter kunnen. Gelukkig is er Wire Glue. En dat wel onder verschillende werknamen. Het is nog eens knap prijzig ook.

Solderen zonder soldeerbout, met geleidende lijm! U hoeft de lijm alleen op de te verbinden metalen componenten aan te brengen, de componenten te verbinden en te laten drogen om een geleidende metaalverbinding te garanderen. De lijm is zeer duurzaam en hecht goed.

Het spul heeft blijkbaar zijn oorsprong in de reparatie van achteruit ontdooiers, maar heeft bij geleerd. Oh ja, hoe professioneel het is blijkt uit de bijsluiter: er alleen al zonder adembescherming naar kijken is al gevaarlijk.

Handig.

One Comment

Leave a Reply
  1. Ik heb eerder dit jaar de doorgesleten bedrading van mijn achterlichten hersteld, met soldeerbout. Wat een kolerewerk,met die zwiepende draadjes. Als dit spul sterk genoeg is, kan het best een uitkomst zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Klassiekers en ondernemers

Een soort Linked’innetje?

CJ 5 origineel

Voor de burgerij: de Jeep CJ’s