in

Een Friese TA liefhebber

Als iemand zich herinnert dat Citroen TA’s in zijn jeugd werden ingezet in de autocross, dat is te verklaren waar de liefde vandaan komt.

Het heeft even geduurd, maar Tamme Hansma uit Harkema heeft nu zijn eigen Traction  historie. Het hoogtepunt daar uit is zijn vooroorlogse TA.

Deze automobielen waren ooit hoogst innovatief en zijn altijd bijzonder begeerlijk gebleven. En de tijd dat ze voor de autocross of voor lange vakanties gebruikt werden? Die is intussen toch wel voorbij.

 

Maar als iemand nog weet te melden wat er indertijd mis ging met de SP 57 57 op de foto bij dit tekstje, dan mag hij/zij dat melden.

In het aprilnummer van AutoMotorKlassiek staan dus het verhaal van Tamme Hansma en veel wetenswaardigheden over de legendarische Traction Avant.

Koop dat nummer!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Een verlaten nest BXsen?

Zelfs na de productiestop is de Landrover Defender ontsterfelijk