in

Frans leren loont

Frankrijk kent een rijk klassiekerleven en Fransen spreken doorgaans vloeiend… Frans. En voor ons Nederlanders is dat vaak een pijnpuntje. Want wij zijn doorgaans niet zo Franstalig.

En daar in zit hem het spanningsveld: Want als een Fransman in al te slecht Frans of in het Engels wordt aangesproken, dan reageert hij ongeveer hetzelfde als een lid van oude Wassenaerse Adel die bij het uitstappen van zijn Bentley te horen krijgt: “Hee!  Wat kost die bak van je als ik je de poen kesj neerleg”.

Ah, daar hebben we meteen punt twee. De directheid waar wij als Nederlanders zo trots op zijn wordt in het beschaafde Frankrijk gezien als domme lompheid van de meest botte soort.

Dus bij een basiskennis van de taal is het ook belangrijk enigszins op de hoogte te zijn van het lokale sociale gedrag.

Maar als een Fransman het idee krijgt dat zo’n minder soort Europeaan toch echt zijn best heeft gedaan om het Frans enigszins te leren beheersen en de moeite heeft genomen de Franse omgangsvormen te bestuderen en te respecteren…

Dan is zo’n Fransman opeens de vriendelijkste gesprekspartner die je je maar denken kunt.
En daarna kunt u, na een mogelijk gesprek vol omhaal en veel woorden  naar huis met uw unieke vondst of  de auto van uw dromen.

Of misschien koopt die Fransman uw klassieker wel.

Via de Volksuniversteiten en de vestigingen van de de Alliance Française des Pays-Bas kunt u deze winter cursussen Frans volgen.

Succes!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

motorblok-russisch

Enig idee wat voor motorblok dit is?

Nog beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor Mata Hari Mystery Tour