in

Een gelukkig nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar

Dat hopen we voor iedereen. Maar er is één persoon voor wie 2019 al niet meer stuk kan. Even een lang verhaal kort: Kijk eerst even door de deur naar buiten. Wat zien we dan? Geen Zuid Frankrijk of Spaanse hoogvlakte. We zien degelijke, Nederlandse dertiger jaren bouw. Dus qua locatie zou het bij u om de hoek kunnen zijn.


Het gebouw was een oud bedrijfsgebouw

 Dat werd tientallen jaren gebruikt als – soms wat schimmige – werk-  en opslagplaats. Toen begon de gemeente met wijzigingen van bestemmingsplannen en werd het krakkemikkige gebouwencomplexje gekocht door de gemeente. En toen had de recente koper van een heleboel ouwe auto’s het geluk van zijn leven.


We doen er niet flauw over, maar de gemeenteambtenaren vonden een hoop achtergelaten spul in twee van de hallen. Uit de papieren chaos bij de bedrijfsovername was daarover niets te vinden. De ongeïnteresseerde ambtenaar die het terrein slooprijp moest opleveren belde een lokale autosloop met de vraag of hij een stel oude autowrakken kon afvoeren. Dat deed de autosloper graag. Hij vroeg over hoeveel auto’s het ging. “Ongeveer dertig”.


De sloper besloot even te gaan kijken en was verrast.

Hij besloot zijn plan van aanpak te wijzigen. Hij maakte foto’s en ging naar een bevriende klassiekerhandelaar. Die kocht de hele partij ongezien en beloofde voor de afvoer te zorgen. De sloper vond dat hij de beste deal van zijn leven had gedaan.

De klassiekerspecialist was ook niet ontevreden. Een stel van de gevonden auto’s was gewoon echt te slecht om te redden, maar had nog wel donorcapaciteiten. Maar het desolate wrak van een VW Kübelwagen ging dezelfde week nog voor $ 20.000 scheep naar Amerika. Gewoon: omdat de nummers klopten.

Oud ijzer zoeken

De afgelopen hete, droge zomer zagen we in het Gelderse veel mensen met metaaldetectoren zoeken naar dingen uit de Tweede Wereldoorlog. Er werd voor gewaarschuwd dat veel van die dingen kunnen ontploffen.

Onze insteek voor 2019 is – hoe de zomer ook wordt – anders. We gaan ook oud ijzer zoeken. We gaan op klassiekerjacht. Gewoon hier in Nederland. We hebben al zoveel ontdekt in Groningen, in Zeeuws Vlaanderen, maar ook in het vol Randstedelijke Groenekan, dat we steeds nieuwsgieriger worden.

Praten met de locals

Het geluk zit hem daarbij in het zoeken in hoeken waar nog niet iedereen 24op24 achter een beeldschermpje zit. Een middag of avond rondhangen in een dorpskroeg kan tot heel interessante resultaten leiden. De kroegbezoekers zijn vaak ouderen die al generaties in de regio wonen. Ze weten veel. En als je hun vertrouwen hebt gewonnen, dan willen ze die kennis graag , heel modern , ´met je delen´.

Een zekere allergie voor westerlingen

Wees bij dat soort speuracties rustig en bescheiden. Het is verassend hoe narrig veel mensen van buiten de Randstad reageren op vlotte, luidruchtige en in hun ogen hinderlijk zelfingenomen Randstedelingen.

Gelukkig nieuwjaar
Stond al jaren onder een dekentje

Nog een tip:  Op het gebied van klassieke motorfietsen hebben we zelf al een paar leuke vondsten gedaan na een oproep in lokale of streekkrantjes. Die dingen worden door oudere dorpelingen vrij massaal gespeld. En dan is het verrassend dat ze opeens gaan nadenken over dat ding dat al tientallen jaren in de schuur staat.

2 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Ural

De problemen van het laatste jaar: Ural

FIAT

De FIAT uit de speelgoedwinkel