in

Betaalbaarheid oudere diesels verder onder druk in Autobelastingenplan 2017

Opnieuw de Kop van Jut. Als de plannen om de diesel-MRB voor auto's zonder roetfilter af-fabriek doorgaan zal de eigenaar van dit prachttype Mercedes-Benz het voelen in de portemonnee. Foto: Mercedes-Benz

De inhoud van de Autobrief II is vanmiddag (19 juni) door de ministerraad goedgekeurd. Er zal een daadwerkelijke versobering optreden ten aanzien van bijtellingscategorieën voor leaseauto’s. De BPM bij aanschaf van nieuwe auto’s wordt verspreid afgebouwd met 12% en de MRB gaat grotendeels omlaag. Er komt voorlopig nog geen fonds om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren. Wel is aan het licht gekomen dat een kleine categorie autobezitters waarschijnlijk de rekening voor de groene lobby (4% bijtelling voor volledig elektrische auto’s) en de gewijzigde belastingstructuur mag gaan betalen: de berijders van oudere diesels zonder roetfilter af-fabriek. 

Geen roetfilter af fabriek betekent waarschijnlijk een MRB-verhoging voor de eigenaar van bijvoorbeeld een BMW  525 TDS uit 1997. Foto: BMW
Geen roetfilter af fabriek betekent waarschijnlijk een MRB-verhoging voor de eigenaar van bijvoorbeeld een BMW 525 TDS uit 1997. Foto: BMW

De volgende stap in de ontmanteling van de “oude dieselcultuur” is gezet. In Den Haag wordt naar alle waarschijnlijkheid besloten dat bezitters van een dieselauto zonder roetfilter af-fabriek nog zwaarder belast worden. Het bezit en gebruik van een dergelijke auto zou goed zijn voor een lastentoename van honderden Euro’s per jaar als gevolg van een ingrijpende MRB-verhoging. Zeker in de hoek van eigenaren van youngtimer- of oldtimerdiesels zal met gemengde gevoelens op het bericht gereageerd worden, want op 1 januari 2014 zagen zij zich- dankzij de MRB-vrijstellingsregels voor oldtimers- al voor een ingrijpende kostenverhoging gesteld.


Historisch verleende subsidie op roetfilters wordt gewoon teruggehaald
Tevens heeft het er alle schijn van dat de overheid nu van plan is om historisch verleende subsidies op de roetfilters terug te halen. Op 1 april 2006 kwam het ministerie van VROM met een subsidieregeling die een bijdrage van € 400 toekende aan automobilisten die een bestaande dieselauto (bouwjaar vanaf 1995) van een filter voorzagen. Vanaf 1 juli 2006 werd dit bedrag tijdelijk verhoogd naar € 500. Dit bedrag dekte 80% van de kosten van het roetfilter dekken, zodat 20% van de investering voor rekening van de eigenaar kwam. Kortom: het betrof hier auto’s die achteraf en niet af-fabriek een filter kregen ingebouwd. En de huidige bezitters van deze diesels krijgen- net als de eigenaren van old- en youngtimerdiesels- de rekening gepresenteerd. Oftewel: men mag betalen voor het historische fiscale subsidiëring. En dat is heel, heel krom.

Opnieuw de Kop van Jut. Als de plannen om de diesel-MRB voor auto's zonder roetfilter af-fabriek doorgaan zal de eigenaar van dit prachttype Mercedes-Benz het voelen in de portemonnee. Foto: Mercedes-Benz
Opnieuw de Kop van Jut. Als de plannen om de diesel-MRB voor auto’s zonder roetfilter af-fabriek doorgaan zal de eigenaar van dit prachttype Mercedes-Benz het voelen in de portemonnee. Foto: Mercedes-Benz

Deelprobleem youngtimerbranche
Wanneer deze maatregelen daadwerkelijk van kracht worden wordt in ieder geval de youngtimerbranche voor een deelprobleem gesteld. Natuurlijk zijn er voldoende kopers en leaserijders in de markt voor een benzine-youngtimer. Voor aspirant-kopers zal de drempel echter hoger worden om- bijvoorbeeld- een BMW 525 TD uit 1997 aan te schaffen. De youngtimerlease-ondernemingen zullen voor hogere kosten worden gesteld, aangezien voor het wagenpark aanmerkelijk meer MRB mag worden betaald. En de overgebleven prachtige oldtimerdiesels met een leeftijd van jonger dan veertig jaar zullen minder in het straatbeeld zichtbaar zijn. Ook de reguliere occasionhandel zal ander beleid ten aanzien van deze diesels moeten formuleren, hoewel zij in de afgelopen jaren de dieselvoorraad al aardig hebben ingeperkt.

Duurbetaald wisselgeld voor fractie binnen het wagenpark
De overheid- in casu Staatssecretaris Wiebes- zet in ieder geval de werkgelegenheid binnen de young-en oldtimersector verder onder druk. Het is duurbetaald wisselgeld dat aan Natuur & Milieu wordt betaald omdat Den Haag even geen plannen heeft om de volledig elektrische auto verder te stimuleren. De dieselrijder die geen auto heeft met een af-fabriek roetfilter in het algemeen en de old- en youngtimerbranche in het bijzonder betalen daarmee een hoge prijs voor hun lage aandeel binnen het totale Nederlandse wagenpark. En dat gegeven is extra zuur, aangezien de NoX uitstoot in Nederland dankzij de toepassing van Euronormen fors is verlaagd en de CO2 uitstoot- gerekend naar praktische waarden- blijkens milieurapportages niet navenant is afgenomen. Daarnaast vertegenwoordigen de extra te belasten auto’s -ook qua kilometrage- slechts een fractie binnen het totale Nederlandse wagenpark,  En de samenstelling daarvan bevat vooral nieuwe en zuinige auto’s die juist voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen- veroorzaakt door nieuwe inspuittechnologiën- verantwoordelijk zijn. Het wordt tijd dat de grote belangenverenigingen (zoals BOVAG, RAI en Natuur & Milieu) eens echt aandacht gaan besteden aan deze zaken. Want deze onaangename vorm van symboolpolitiek krijgt een steeds oneerlijker karakter.

 

 

Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

rdw perikelen

De RDW als scherprechter

Definitief: Oude diesel vanaf 2019 extra belast