Nieuws

Definitief: Oude diesel vanaf 2019 extra belast

By  | 

Vanmiddag is Autobrief II openbaar gemaakt. In dit document wordt het fiscale autobeleid voor de periode 2017-2020 beschreven. Voor eigenaren met een oude diesel zonder af-fabriek roetfilter betekent het slecht nieuws. Wanneer het wetsvoorstel- waarin de Autobrief II straks wordt opgenomen- bekrachtigd wordt, mogen zij vanaf 1 januari 2019 een naar alle waarschijnlijkheid forse toeslag betalen, mede om de grootscheepse MRB-verlaging te compenseren. 

Eerder op de dag berichtten wij al over de uitgelekte plannen. Met name het feit dat een kleine fractie van de automobilisten- de bezitters van oude diesels zonder af-fabriek roetfilter- mag opdraaien voor een symboolpolitiek wekt bevreemding. Ook wordt-bij bekrachtiging van de Autobrief II- feitelijk de subsidie op achteraf geplaatste roetfilters (vanaf 2006 was dat enige jaren actueel) teruggehaald.

Staatssecretaris Eric Wiebes rept over tegengaan van (nooit bewezen) luchtvervuiling van oude diesels, maar heft pas in 2019 extra MRB. Vreemd. Foto: Rijksoverheid

Staatssecretaris Eric Wiebes rept over tegengaan van (nooit bewezen) luchtvervuiling van oude diesels, maar heft pas in 2019 extra MRB. Vreemd. Foto: Rijksoverheid

€225,– verhoging per jaar voor gemiddelde dieselauto
In Autobrief II- welke vanmiddag werd gepubliceerd- valt te lezen dat vanaf 2017 “een generieke MRB verlaging van 2% voor alle personenvoertuigen wordt doorgevoerd”. Voor de “vervuilende” dieselpersonen- en bestelvoertuigen introduceert het kabinet vanaf 2019 dus een toeslag in de MRB. Bij dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelvoertuigen gaat het dan om voertuigen met een fijnstofuitstoot meer dan 5 mg/km oftewel: auto’s die niet aan de EuroV norm voldoen. Het betreft met name personenvoertuigen zonder af-fabriekroetfilter die voor 2005 in het verkeer zijn gekomen. Bij bestelvoertuigen gaat het bovendien uitsluitend om voertuigen van 12 jaar en ouder. Dit extra criterium voor bestelvoertuigen is nodig, omdat volgens het Ministerie “anders bij aanvang van de toeslag een te grote groep hiermee in aanraking komt”. Voor dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelvoertuigen van particulieren wordt een toeslag op de MRB geheven van 15% van de MRB inclusief provinciale opcenten. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilogram betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. Het gaat op dit moment om circa 400.000 personenauto’s (een fractie binnen het totale Nederlandse wagenpark). Ook voor dieselbestelvoertuigen van ondernemers wordt een toeslag van 15% op de MRB geheven. Die verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

“Belastingdienst kan dieselverhoging niet aan”
De Belastingdienst kan volgens het Ministerie van Financiën de verhogingsmaatregel met het “huidige, gammele MRB-systeem” nog niet aan, zodat de maatregel in gaat met de introductie van een verbeterd MRBsysteem in 2019. “Door deze extra bijdrage pas te heffen vanaf 1 januari 2019 ontstaat de komende jaren voldoende handelingsperspectief voor de eigenaren van deze voertuigen”, zo valt in de kersverse Autobrief te lezen. De opbrengsten zijn volgens Financiën een bijdrage aan de generieke MRB-verlaging, welke wordt doorgevoerd voor negen-en een half miljoen andere voertuigen in Nederland.

Luchtvervuiling bestrijden met een maatregel die pas in 2019 ingaat
Opvallend hierbij is dat er nu geen haast wordt gemaakt met het heffen van extra belasting, terwijl de huidige MRB-vrijstellingsregeling voor oldtimers acht maanden na het akkoord van toenmalig Staatssecretaris Weekers en de oldtimeralliantie van kracht werd. En wat nog veel opvallender is: in de Autobrief wordt gerept over “een onevenredige aantasting van de luchtkwaliteit”. Des te vreemder is het daarom dat Wiebes en zijn gevolg deze pas vanaf 2019 willen bestrijden. Het is heel waarschijnlijk dat Den Haag geen antwoord heeft op het uitblijven van milieueffecten als gevolg van eerder genomen maatregelen, terwijl is vastgesteld dat juist moderne auto’s met moderne brandstofinspuittechnologiën meer kilometers maken, in totaliteit meer uitstoten en daardoor daadwerkelijk een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid.

Uitwerking in wetsvoorstel
De exacte tarifering zal worden opgenomen in het wetsvoorstel uitwerking Autobrief II. De Staatssecretaris zal de Autobrief daarin integreren. Dit najaar biedt Eric Wiebes het voorstel aan de Kamer aan. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat definitief, aangezien het componeren van Autobrief II al heel veel tijd in beslag nam, en er een breed draagvlak is vanuit de autosector. Daarnaast werd de inhoud door de ministerraad al goedgekeurd.

6 Comments

 1. Kim

  15 april, 2017 at 17:30

  Als een Boeing 747 alleen bij het opstijgen !!!! al 1000 liter kerosine verstookt ………. en er op schiphol al om de 2 min. Een gemiddeld vliegtuig opstijgt …………….. vul de rest maar in.

 2. CeeGee

  21 september, 2016 at 20:11

  Blijft een diesel auto / vrachtwagen e.d. van 40 jaar of ouder mrb-vrij? Ik kan dit in bovenstaand artikel niet terug vinden?

 3. Frank

  11 september, 2016 at 20:09

  En wanneer pakken ze die vervuilende vliegtuigen die om de paar minuten overvliegen eens aan? Stelletje hypocrieten!

 4. Frank

  5 september, 2016 at 19:22

  Blijkbaar blijft (was allang zo) de auto een uitstekende melkkoe, en blijven wij als Nederlanders gewoon betalen, ondanks dubbele heffingen zoals accijns en BTW over brandstof. Maar gezien de ver gevorderde plannen van o,a Noorwegen om in 2010 fosiele brandstoffen te verbieden in auto’s verdwijnen deze INKOMSTEN voor de staat. Ook in Nederland is een lobby om elektrische / hybride auto’s te promoten, waarbij de inkomsten van het rijk achter zullen blijven. Denk daarbij aan BPM (CO2-uitstoot in gram/km is er niet ) en de BTW op auto’s en motoren en de accijns + BTW op brandstof + de MRB of wegenbelasting ( tegenwoordig Houderschaps belasting geheten ).
  Om deze inkomsten veilig te stellen verzinnen de Ministers en EU gedelegeerden van alles om deze te compenseren, ( toch te belasten) de Kilometerheffing is daar een goed voorbeeld van……

  • Frank

   5 september, 2016 at 19:24

   2010 moet 2020 zijn

 5. Edward Laskowski

  4 september, 2016 at 12:47

  Vroeger had je grof roet wat door een dieselauto werd uitgestoten (in de ogen van de politiek enorm slecht)
  Tegenwoordig komt er “minder” uitstoot uit de moderne dieselauto. Nou, dit is natuurlijn niks minder dan gewoon fijnstof.. gaan over 20, 30, 40 jaar nog heel veel mensen ziek van worden, durf ik een wedje op te leggen..

Hoe denk jij erover? Ik hoor het graag!

X