in

Belasting voor de oude diesel. Hoe zit het nu?

Belasting

Enige tijd geleden berichtten wij u over de plannen van de fiscus om de “vervuilende” oude diesel met een extra toeslag van 15% te belasten. Een particuliere diesel wordt als vervuilend beschouwd als deze meer dan 5 mg fijn stof (zonder af-fabriek roetfilter) per kilometer uitstoot. Voor zakelijk gebruikte bestelauto’s geldt die benaming als deze per 1 januari jongstleden 12 jaar of ouder was. De startdatum van deze maatregel was gesteld op 1 januari 2019, maar is zoals bekend verschoven.

De Belastingdienst heeft- zoals bekend- al enige tijd problemen met de implementatie van nieuwe systemen. De ICT die voor de juiste heffing van motorrijtuigen belasting moet zorgen is één van de zorgenkindjes. De toeslag van 15% op het reguliere MRB tarief voor diesels met een uitstoot van meer dan 5 mg fijn stof per kilometer en zonder roetfilter(af fabriek) werd uitgesteld. Toch wordt de belasting alsnog geheven; niet met terugwerkende kracht, wél per 1 januari 2020. Maatregelen voor dieselauto’s die 40 jaar of langer geleden hun datum eerste toelating kregen zijn vooralsnog niet genoemd.

Voorschot op ICT problemen: twee nota’s

De fiscus neemt een voorschot op de ICT problemen. Zij dekt zichzelf in door per 1 januari 2020 de aanslag in twee delen op te leggen. Het reguliere MRB tarief én de toeslag worden met een aparte aanslag aan de belasting plichtige gepresenteerd. Men andere woorden: de eigenaar krijgt dus óf twee nota’s, of twee afschrijvingen per periode voor de kiezen.

Toeslag ook voor diesels met achteraf ingebouwd filter

De heffing blijft ook in stand voor de “vervuilende” dieselrijder die achteraf een roetfilter inbouwde. Wij schreven dat al eerder. Maar juist diegenen die tijdens de tweede helft van het vorige decennium voor kozen om een bijdrage te leveren aan het milieu en te investeren in een roetfilter krijgen het fiscale deksel op de neus. Dat is temeer vreemd, omdat de overheid de aanschaf van een after market roetfilter enige tijd fiscaal stimuleerde.

Vanaf 2021 weer één nota

Hoe dan ook: de heffing wordt dus doorgezet en de toeslag is van kracht voor liefst 700.000 eigenaren die een vervuilende diesel zonder fabrieksfilter rijden. Dat betekent dat feitelijk iedereen met een diesel die voldoet aan de Euro 4 norm of lager mogelijk aan de beurt komt. Vanaf 2021 krijgen zij overigens weer één aanslag gepresenteerd mét het totaaltarief (MRB + extra heffing). De Euro 5 norm diesels blijven buiten schot, ook al omdat de fabrikanten bij deze normering sowieso een filter moesten monteren om de vereiste uitstoot waarden van roetdeeltjes te halen.

Milieuzones: vermoedelijk vooral geldig voor Euro vier norm en lager

Eerder werd al duidelijk dat de milieuzones in Nederland straks versimpelde regelgeving krijgen, en bij de instelling ervan gelden voor diesels die niet voldoen aan de Euro vier of Euro vijf norm. Het is logisch om te veronderstellen dat gemeenten, die ervoor kiezen om de milieuzone in te stellen, voor de laatstgenoemde norm als minimumvereiste kiezen. Voor oldtimers zal mogelijk een uitzondering gelden, dit hangt er vanaf hoe de betreffende gemeenten hun beleid formuleren.

5 Comments

Leave a Reply
 1. BEWEZEN IS DAT lpg DE SCHOONSTE BRANDSTOF IS. ALS MEN HET ECHT ZO HOOG HEEFT MET HET MILIEU DAN ZOU DIT GESTIMULEERD MOETEN WORDEN. MAAR NEE HOOR! VANGEN EN GRAAIEN DAT IS HET VERZWEGEN CREDO.

 2. Het is niets nieuws dat deze hypocriete overheid uitsluitend geïnteresseerd is in geld harken. Bovendien heeft deze overheid niets tegen echt vervuilen. Als je maar betaalt. De slogan is dan ook : “de betaler vervuilt”
  En daar zijn ze in Den Haag maar wat blij mee.

 3. hoe je het ook wend of keert , de (r)overheid is enkel geinteresseerd in ons beste , onze beurs.
  werk en verwerf , betaal belasting en sterf.

 4. Om ff op 40+ jaar diesels terug te komen: kan men niet beter deze voorkamerdiesels op slaolie gaan rijden? Deden de Poolse arbeiders ook als ze een weekendje naar Polen gingen. Dat was goeikoper dan diesel. Is dat geen goed nieuws voor de gewraakte roetuitstoot? Zag trouwens een tijdje terug een nogal belegen amerikaanse monteurmedemens die een ououde Merc diesel die een tijdje (13 jaar) had geslapen een interne cleaning gaf met een mengsel van diesel en veggie olie. Na een paar uurtjes liep dat apparaat stukken beter/schoner/stiller etc.

  • Dat klopt, maar dat gaat nooit gebeuren want dat is belasting ontduiking, je betaalt immers geen accijns.
   Zelf jarenlang met W123 diesels gereden, veel op plantaardige olie, en het was goed te zien dat de uitlaat schooner werd, minder roet. Motor draait ook mooier rond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

BMW

BMW mono geveerde boxers

Tiffany

Tiffany? En nog meer Tupperwaremerken