Belasting en roetfilters: nieuwe ontwikkelingen binnen “dossier diesel”

Auto Motor Klassiek » Artikelen » Belasting en roetfilters: nieuwe ontwikkelingen binnen “dossier diesel”

In 2015 maakte de berichtgeving over het feit dat oude diesels vanaf 2019 extra belast zouden worden veel los. Oude diesels met een roetuitstoot van 5 mg per kilometer (zonder roetfilter af fabriek) konden per 1 januari 2019 een MRB verhoging van 15% tegemoet zien. Op het moment van de berichtgeving werd dus duidelijk, dat de verhoging pas drie en een half jaar later ingevoerd zou worden. Eén van de redenen hiervoor was, dat de Belastingdienst nog niet klaar was om de toeslag administratief te werken. Nu, in 2018, blijkt dat volgens De Telegraaf nog steeds niet zo te zijn.

Het gevolg is, dat de belastingverhoging voor de “oude diesel” mogelijk wordt uitgesteld. Merkwaardig is, dat de tijdspanne van ruim drie jaar niet voldoende blijkt te zijn om de automatisering- en administratiesystemen en processen zodanig in te richten dat de maatregel geëffectueerd kan worden. Het is overigens bekend dat oudere roetfilters de uitstoot van fijnstof en roet beperken, maar wél een toename van stikstof dioxiden teweegbrengen. Ook een doorrekening van het effect van de belastingverhoging op het milieu is nooit openbaar gemaakt. Dat heeft de Belastingdienst overigens niet als reden aangegeven. Voorlopig wordt het uitstel toegeschreven aan ICT problemen binnen de Belastingdienst.

Verdwenen roetfilters, Ministerie grijpt niet in

Ondertussen speelde een andere merkwaardige zaak op. Groot verhuurder Bo-Rent kwam in opspraak omdat het tal van diesel bestelbussen in de vloot heeft, waarbij helemaal geen roetfilter aanwezig zou zijn. Een steekproef, uitgevoerd door Een Vandaag, gaf hier uitsluitsel over. Zonder roetfilter stoten diesels een veelvoud aan fijnstof en roet uit. Bo-Rent heeft ontkend dat de filters zijn verwijderd. Volgens de verhuurder zijn de onderdelen gestolen. Opvallend is, dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al in 2017 op de hoogte bleek te zijn van de roetfiltersoap bij Bo Rent, maar dat van enige actie- althans niet in openbare zin- geen sprake is geweest. En dat terwijl het ten strengste verboden is om roetfilters uit moderne auto’s te verwijderen. Het stelt de werkelijke intenties ten aanzien van bijvoorbeeld het milieuvraagstuk in een ander daglicht.

Propaganda zonder landelijke handhaving

De anti-diesel propaganda is door diverse politici en milieuorganisaties breed uitgerold, maar concrete handhaving vindt op landelijke schaal geenszins plaats. Wel wierpen de aangekondigde maatregelen hun schaduw vooruit. Het heeft in de afgelopen jaren geleid tot een afname van (oudere) dieselvoertuigen, dan wel een tanende interesse in deze categorie. De laatste ontwikkelingen geven- net zoals de nauwelijks werkende milieuzones- en dat de maatregelen (of het uitblijven ervan) zich steeds meer in de schijn van symboliek hullen. Het wordt tijd dat het dieselbeleid aan een eerlijke herdefinitie wordt onderworpen. Zowel procesmatig als cijfermatig. Zo kunnen de juiste én evenredige beslissingen worden genomen. En weten de particuliere én zakelijke dieselrijders daadwerkelijk waar zij aan toe zijn. Na jaren van aanmodderen hebben zij daar alle recht op.

 

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

4 reacties

  1. De mensen kopen altijd weer een jongere auto, kopen steeds bewuster met het oog op milieu en de vuilere diesel auto verdwijnt hierdoor vanzelf.
    Waarom daarvoor veel moeite en geld besteden aan allerlei politieke onzin en onderzoeken?

  2. Nou de particulieren weten waar ze aan toe zijn. Overheid wil hun weer het geld uit de tas kloppen. Als het om milieu gaat waarom kijken ze niet eerst eens naar de landen waar oorlog is en aanslagen die gedaan worden wat veel zwaarder weegt voor het milieu. Nee daar durven ze niet aan zo ook niet in die landen waar ze geen invloed op hebben. Wij weer voorop lopen en betalen zonder dat het daadwerkelijk beter wordt. En de scheepvaart dan??

  3. Tja… het dieseloffensief is in gang gezet door een enkeling en vervolgens dermate breed uitgemeten in de media dat er wel iets móest gebeuren.
    Absurde maatregelen, per locatie verschillend en dat terwijl de accijnzen en/of de MRB stijgen. Ook voor hen die dagelijks moeten forensen. Het kabinet keurt het allemaal maar goed en laat het z’n gang gaan.
    Ik rijd zelf al jaren geen diesel meer omdat ik daarvoor te weinig kilometers maak, maar heb te doen met hen die een diesel rijden uit 2004 of ouder. Je zult maar de maximale MRB moeten betalen en nieteens naar je werk of huis mogen rijden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here