in

Thuiswerken en nieuwe inzichten in een moeilijke tijd

Enige tijd geleden schreef ik in Auto Motor Klassiek dat thuiswerken een prima oplossing is om de belasting van de infrastructuur tegen te gaan. Bovendien is het milieu er bij gebaat, hoe je het ook wendt of keert, er is minder uitstoot. De zorgwekkende ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben het fenomeen thuiswerken onbedoeld in een stroomversnelling gebracht. 

Nog niet zo lang geleden, voordat Corona de kop op stak in China, waren stikstof, boeren, roettax en snelheidsverlaging de issues die ons bezighielden. Of de elektrische en ruimhartig gesubsidieerde terreur, die de mooie fossiele techniek in een roetzwart perspectief stelde. Die zaken zijn nu naar de achtergrond gedrukt, al mogen we vanaf gisteren tussen 6.00 uur en 19.00 uur niet harder dan 100 kilometer per uur. Daar is niets aan veranderd. De zorgen rondom corona en alle gevolgen van de maatregelen rondom het virus plaatsen de ergernis rondom die maximum snelheid en alle andere zaken in een betrekkelijk perspectief. Het is nu overleven, zo simpel is het. En daar moeten wij een grote steen aan bijdragen. Zoals de overheid dat ook met verve en daadkracht doet.

Noodmaatregel openbaart voordelen


Op iedereen die qua baan en gezinssamenstelling in de gelegenheid werd een dringend beroep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. En daar is gehoor aan gegeven, massaal zelfs. Buiten het feit dat het momenteel risicobeperkend is, gloren er meer voordelen. Filedruk lijkt ineens een begrip uit een ver verleden, wie echt de weg op moet is snel op zijn bestemming, het milieu wordt ontzien en er gaan geen onnodige en kostbare uren verloren. De verkeersdruk neemt af, er is ruimte en de verkeersveiligheid is er ook bij gebaat.

Digitaal tijdperk ideale infrastructuur voor nieuw werken

Daarnaast is thuiswerken door personeel ook voor de werkgever aantrekkelijk. Er gaat minder tijd verloren aan persoonlijk overleg, je wordt minder afgeleid door sociale omgang, je kunt je meer richten op de inhoud van het werk en daardoor productiever zijn. Bovendien leven we niet in meer in de tijd dat Joop den Uyl het volk in 1973 toesprak, hoe zeer we in nostalgisch opzicht ook aangetrokken zijn door die periode. Vandaag en morgen kunnen wij dankzij de digitale infrastructuur heel veel. Kan premier Rutte aan ons vragen om zoveel mogelijk thuis te werken. Je kunt binnen jouw eigen muren inloggen op het netwerk van je werkgever. Je kunt communiceren via video, korte berichtjes app je snel en ook het telefonisch overleg blijkt toch efficiënter te zijn. De mogelijkheden en problemen van vandaag bieden oplossingen. Thuiswerken is er één van, zeker als het om een paar dagen per week gaat. De mogelijkheden zijn er, ook voor de lange termijn.

Bezinning in moeilijke tijden

De regering heeft op dit moment de handen vol aan het sturen, regelen en managen van de Corona crisis. Op alle vlakken, zéker ook economisch. Toch is juist deze periode goed om tot bezinning te komen. Want Nederland laat zien hoe snel het kan schakelen. Hoe het koerst naar oplossingen. Hoe eenvoudig de transformatie naar thuiswerken en een andere indeling van de dag ook kan plaatsvinden. Dat is waardevolle bagage voor de toekomst. Voor werkgevers is het (deels) thuiswerken bovendien een structurele uitkomst. Zij krijgen aanmerkelijk lagere rekeningen gepresenteerd voor bijvoorbeeld brandstofkosten en reiskosten. De werknemer betaalt bovendien minder autokosten voor woon-/werkverkeer, reiskostenvergoeding of niet. Natuurlijk zullen daar kosten voor thuiswerkenden tegenover moeten staan. Dat alles in het perspectief van nu, waarin alle zeilen bijgezet moeten worden om de boel overeind te houden.

Flexibeler dan wij zelf denken

Het thuiswerken is nu en straks een mooie oplossing voor het ontlasten van de infrastructuur, en ook voor het milieu. Hoe raar het in deze tijden ook klinkt: dit is het moment om óók naar het tijdperk ná Corona te kijken. Te bezinnen. En na te denken over een wijze waarop vastgeroest gedachtegoed vervangen kan worden door de nieuwe nuchtere realiteit. Het faciliteren van een paar dagen thuiswerken per week biedt diverse voordelen. En dat is een voordeliger alternatief dan peperdure maatregelen nemen. Het is aantrekkelijker dan het volledig sectoren stilleggen van sectoren. En bijvoorbeeld het in de hoek drukken van de automobilist en de klassiekerliefhebber. Het is goed om over die toekomst van het nieuwe werken na te denken, ook al zijn wij door Corona in de onzekere positie terecht gekomen om bij de dag te leven. Het is de dag, die ons echter ook leert dat wij veel flexibeler zijn dan wij zelf ooit dachten. En dat goede oplossingen soms uit nood worden geboren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Een columnist heeft alle vrijheid. Altijd

Karaktervolle ‘viertjes’ van Joop Piersma