in

AC in Zw/W

ac cobra, bristol aceca

AC als in ‘AutoCarrier’ en Zw/W als in ‘zwart/wit’. Gewaagd, maar waardevol qua informatie: de historische zwart wit foto’s bij het verhaal over AC, het 100% Britse merk dat pas zijn ultieme roem kreeg nadat er vette Amerikaanse V8’s in het vooronder weerden gelepeld.

Maar voordat het zover was? Toen had AC al een historie opgebouwd en veel successen gekend.

Dat leest u dus in het aprilnummer van AMK.
In een verhaal met veel zwart/wit foto’s

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Zelfs na de productiestop is de Landrover Defender ontsterfelijk

V Twin Harley Replica

Als een echte niet te vinden is… Een Panhead Replica