in ,

Wondermiddelen bestaan niet. Maar TSL werkt.

TSL

Al heel lang geleden leerden wij het kennen bij Yamaha XS650 Goeroe van der Heijden.

Wat is TSL-smeermiddel als olie, vet, spuitbus of oliepen?

  • TSL is een olieversterker die het smerend vermogen van uw olie merkbaar vergroot, waardoor u minder slijtage, minder geluid, minder koudestartproblemen en een lager brandstofgebruik krijgt!
  • TSL is een EP-vet dat ongevoelig is voor water en de standtijd van uw lagers verlengt!
  • TSL is een kruipolie die echt smeert en een smeermiddel dat echt kruipt (denk aan kettingen)!
  • TSL is een molecuul dat het vreten van RVS voorkomt (denk aan bouten/moeren, tappen, vrezen, boren enzovoort)!
  • TSL is een kettingspray die niet kleeft!
De moleculaire eigenschap van TSL zorgt voor een sterk hechtende filmlaag op alle bewegende metalen delen. Deze filmlaag reduceert de wrijving. Het vermogen van de motor kan daarom toenemen en de slijtage zal verminderen.

TSL: de sleutel tot succes?

Doordat TSL zich aan het metaal hecht en dus bij stilstand niet in het carter terugzakt, wordt de slijtage van een koude start aanzienlijk verminderd. De hydraulische klepstoters zullen aanzienlijk minder geluid produceren omdat de smering al bij de start aanwezig is. Het krakende geluid en gevoel bij het schakelen tijdens de eerste kilometers, zal sterk verminderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Oostblok

Oostblokmotorfietsen. Op schaal

FTFhoekberging

Alles over Rover, en FTF