in

Wat is dit?

ER Classics Desktop

Weet u wat dit is?

Wat is dit? Ontdekt in een ondergrondse garage in de Britse hoofdstad. Op de hele auto geen merk – of typebenaming te vinden. Wèl op het wegenbelastingschijfje achter de voorruit, maar dat kunt u niet ontcijferen. Aan de velgen te zien zou u misschien kunnen denken dat het een retromodelletje is, maar dat is niet zo. Wel een beetje jammer dat men dergelijke velgen monteerde, want er bestaan wel leukere uit die tijd. Het wagentje bestaat uit een buizenframe, aangekleed met een uit aluminium vervaardigd koetsje. Het bouwjaar schijnt 1956 te zijn, althans toen zijn de twee heren die dit allemaal bedachten eraan begonnen. Pas in 1963 was het karwei geklaard en werd het ding op kenteken gezet. Heeft u een idee om welke auto dit gaat, laat het ons dan weten… Nee, hoewel je dat zou denken, het is géén Lotus XI, maar daar is bij het ontwerpen wel heel goed naar gekeken…

Foto: Als u de auto bekijkt, zou u zweren dat het gaat om een Lotus XI met dakje. Dat is het niet… 

One Comment

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Esso benzine, Tijger in de Tank

Gordon Keeble