in

“Meerderheid Tweede Kamer tegen uitstel oldtimerregeling naar 2015”

In de afgelopen dagen zijn er nieuwe ontwikkelingen ontstaan binnen het MRB-vrijstellingsdossier ten aanzien van oldtimers. Vrijstellingoldtimer.nl -het initiatief van de Stichting Autobelangen- voerde gesprekken met diverse Tweede Kamerleden en sprak ook met het Ministerie van Financien. Verder volgde Wouter van Embden namens Vrijstellingoldtimer.nl de plenaire beschouwingen van het Belastingplan 2014. Daar constateerde hij, dat het draagvlak binnen de Tweede Kamer om niet akkoord te gaan met het 40-jaar compromis steeds breder wordt. Vanuit de oppositie is geopperd om de oldtimerregeling uit te stellen tot 2015. Toch verwacht Van Embden dat de Tweede Kamer aanstaande dinsdag niet akkoord gaat met het uitstel. Toch zijn er nog mogelijkheden  het meest omvattende onderdeel van het Belastingplan- de oldtimerparagraaf- weer ten gunste van bezitter en branche te bewegen.

Beweging
Binnen de verschillende fracties komt beweging. Afgelopen maandag spraken Wouter van Embden en Arjan Lenoir van Vrijstellingoldtimer.nl met VVD-Kamerlid Helga Nepperius. Op dinsdag voerde men een constructief gesprek met Wouter Koolmees van D’66. Opvallend was dat Ed Groot van de PvdA bij dat gesprek aanschoof. Het gesprek bleek bijzonder constructief te zijn. Ook bleek onder meer daaruit, dat in de Eerste en -in mindere mate- de Tweede Kamer een breed draagvlak bestaat voor het in stand houden van het Amendement Van Vliet.

Nieuwe stap
Het resulteerde in ieder geval in een nieuwe stap binnen het oldtimerdossier:  De drie grootste oppositiepartijen (CDA, PVV en SP) hebben gevraagd om de oldtimerregeling- zoals die nu in het Belastingplan is opgenomen- met een jaar uit te stellen.  Norbert Klein (50Plus) kondigde zelfs aan daarvoor een amendement in te dienen. Autobelangen juicht dat toe, want daarmee krijgt men meer tijd om aan te tonen dat het 40-jaar compromis overbodig is. Maar uiteraard neemt men geen genoegen met uitstel alleen. “Want”, zo stelt Van Embden, “van uitstel komt afstel. We willen gewoon een duurzame oplossing.” Ook de FEHAC wil dat graag. De club van Bert Pronk zoekt nadrukkelijk de aansluiting bij Vrijstellingoldtimer.nl, nu zij de conclusie trekt dat het 40-jaar compromis toch merkwaardig- en op basis van verkeerde info- tot stand kwam. “We willen graag samen naar een wenselijke situatie toewerken.”

Weekers geeft antwoord
Op woensdag 13 november beantwoordde Staatssecretaris Weekers diverse vragen, die de dag ervoor waren gesteld ten aanzien van het Belastingplan. Uiteraard behandelde hij ook de uitstelverzoeken van de genoemde oppositiepartijen inzake het oldtimerdossier. Die werden ingediend door Farshad Bashir (SP), Roland van Vliet (PVV) en Pieter Omtzigt (CDA). De Staatssecretaris houdt echter nog vast aan het bestaande compromis omdat dat volgens hem “tientallen miljoenen”oplevert.

Sommatie richting Weekers
De met Vrijstellingoldtimer.nl samenwerkende advocaat Mr. Tom Barkhuysen gaat in ieder geval een dringend verzoek doen aan de Staatssecretaris. Hij stuurt hem de sommatie om per direct het 40-jaar compromis uit het Belastingplan te schrappen. De onevenredigheid- de derde maatregel in vier jaar- weegt daarbij om juridische redenen erg zwaar. Het is tevens een duidelijk signaal richting Weekers- en de Tweede Kamer- dat Vrijstellingoldtimer.nl voor rechtvaardigheid blijft strijden.

Europese regels belangrijker dan feitelijk juist rekenen
Op 19 november wordt gestemd over de Amendementen en het Belastingplan. Mochten de uitstelverzoeken van de oppositie verworpen worden, dan stapt Vrijstellingoldtimer.nl direct naar de Eerste Kamer. Van Embden en zijn team zijn al enige tijd in gesprek met diverse leden van dat politieke orgaan. Dat heeft effect, want met name daar is het draagvlak voor uitstel en het nemen van een kwalitatief en financieel verantwoorde maatregel aanzienlijk. Het kabinet en de meerderheid in de Tweede Kamer lijken echter een ander belang te hebben: de raming van het bedrag dat het 40-jaar compromis moet opleveren moet politiek te verantwoorden zijn, ongeacht of de rekenmethodiek klopt. Of het geld daadwerkelijk binnenkomt is vers twee. Maar als de begroting vanwege Europese regels op orde is, maakt de onjuistheid van berekeningen blijkbaar niet uit. Dat is- zoals in de afgelopen maanden aan het licht is gekomen- de naakte waarheid.

Tien jaar vooruit
Daarom is het uitstekende contact dat Autobelangen onderhoudt zo belangrijk. Uiteraard willen Wouter van Embden c.s. -net zoals de achterban- dat de huidige regeling in stand blijft. “Het uitstel is op dit moment echter de minst slechte optie. Omdat we de tijdwinst die daaruit voortkomt willen gebruiken om naar een maatregel toe te werken waar iedereen tien jaar mee vooruit kan. Teneinde dat eventueel te kunnen bereiken is juist het draagvlak in de Eerste Kamer van onschatbare waarde.”

We publiceren deze artikeltjes gratis, en willen dat natuurlijk ook blijven doen. Maar u begrijpt dat dat voor ons niet gratis is. Ondersteunt u dit initiatief en waardeert u het? Overweeg dan eens een abonnement op Auto Motor Klassiek. U helpt ons dan niet alleen de gratis initiatieven betaalbaar te houden, maar ontvangt als bonus ook nog eens elke keer een AMK in de bus. En u betaalt nog maar € 3,30 per nummer in plaats van € 4,99. Elke maand goed voor uren leesplezier.

8 Reacties

Geef een reactie
 1. Ben het met je eens mijn jeep zou volgend jaar 25 jaar zijn net 1 maand te kort dus die blijft weer 5 jaar in de kast staan, dus geen inkomsten voor de staat der nederlanden

 2. Niets uitstellen ,gewoon een knoop doorhakken en het dertigjaar voorstel hard maken zodat de branche en de echte liefhebber duurzaam kunnen investeren .Het is natuurlijk makkelijk om top-down nieuwe regels op te leggen!
  Volgens mijn bescheiden mening, worden er eisen gesteld zonder gedegen inzicht!
  Mijn Oldtimer gaat langdurig geschorst worden (staat trouwens al een jaar lang opgeborgen).Hoef dus geen verzekering en geen APK !
  Gelukkig een financiële verlichting behoudens de versnelde afwaardering van de waarde.(kapitaal vernietiging).
  Hopelijk gaan de verantwoordelijken uit de Eerste Kamer een betere studie maken van de te nemen stap!
  Wens een ieder succes en wijsheid toe.

 3. “Persoonlijk Actieplan “ indien het oldtimerplan(wet) doorgang vindt en dat zou zo maar per 1 januari kunnen.
  Gelukkig bestaat er nog de Algemene Wet Bestuursrecht die op grond van het “Rechtzekerheids en Vertrouwensbeginsel” die niet toestaat dat een beschikking (schiftelijk besluit) in het nadeel van de belanghebbende gewijzigd wordt . Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten zou dat kunnen maar niet zonder dat de belanghebbend/benadeelde schadeloos is gesteld. M.a.w. de wet kan uitsluitend gelden voor nieuwe gevallen (lees overgedragen/verkochte auto’s)
  Omdat ik denk dat de rechter de eenmaal vrijgestelde auto’s die nu onder de overgangsmaatregel dreigen te vallen een wijziging in hun nadeel niet zal accepteren op grond van het rechtzekerheids- en vertrouwensbeginsel zonder schadeloosstelling (is gelijk aan de afgegeven beschikking respecteren) is mijn actieplan alsvolgt:

  1) Niet direct schorsen per datum ingang maar eerst een aanslag laten komen (anders kan je niet de beroepsprocedures in)
  2) Na de aanslag direct de auto schorsen om niet de kosten nodeloos op te laten lopen
  3) In bezwaar gaan (zal vermoedelijk niet gehonoreerd worden op grond van de dan geldende nieuwe wetgeving
  4) In beroep gaan bij de rechter , die zal de toetsen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
  5) Indien nodig in hoger beroep gaan bij de centrale raad van beroep ( duurt al gauw zo’n 2 jaar)
  6) Massaal Iedereen die het betreft, zelfstandig in bezwaar/beroep laten gaan. ( Geen proefprocessen afwachten dan verlies je je persoonlijke rechten)

  De voorzitter van de “ Stichting Oldtimerbranche Nederland” staat volledig achter bovenstaande.

  • Twee jaar wachten op de uitspraak en dan nog eens in beroep gaan is mijn inziens niet interessant, duur allemaal veel te lang en is mij te onzeker. Ik zal mijn camper van 1976 en mijn auto op gas van 1977 gewoon 2,5 en 3,5 jaar schorsen, dat is financieel iets meer zekerheid.
   En die tijd zal ik ze toch wel moeten laten staan als alles door gaat.

   Ik had het ook veel eerlijker gevonden als we daar maximaal 120,00 euro voor zouden hebben moeten betalen, de meest km worden door campers in het buitenland gereden en niet in Nederland. dat is voor mij 400 a 500 km P/j.

 4. Een JSF-vliegtuigje minder, kunnen alle oldtimers weer jaren vooruit. Het is een pure geld, geen milieu-kwestie. Anders was de (schonere) LPG wel gespaard. Als de hele bankencrisis er niet was geweest, had nooit iemand over de oldtimers begonnen na te denken.. Tevens vergeet men in Den Haag maar even dat de verwerking van alle sloop-oldtimers weer slecht is voor het milieu en de werkgelegenheid in de branches rondom oldtimers de nek om wordt gedraaid.

 5. uitstellen brengt weer onzekerheid onder de liefhebbers en branche
  dat is geen goed plan
  30 jaar en belastingvrij voor alle auto,s en alle branstoffen
  want ze worden toch verkocht aan de pomp zowel diesel benzine gas
  het zijn legale brandstoffen die we gebruiken
  weekers wat voor brandstof tankt u zelf het meest
  voor uw oldtimers
  als u dit leest denk daar ook eens aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *