in

De Toyoda AA: De oudste Toyota ter wereld staat in het Louwman Museum.

ER Classics Desktop 2022

Wie in het Louwman Museum in Den Haag is geweest heeft zich ongetwijfeld verbaasd over het volstrekt unieke en exclusieve karakter van de collectie. Maar de naam van Louwman wordt natuurlijk ook in verband gebracht met Toyota. Het is daarom niet geheel verrassend dat in de vaderlandse klassiekerschatkamer een duidelijke link zichtbaar is met het Japanse merk. Maar als  bezoeker raak je toch volstrekt onder de indruk als je oog in oog staat met de alleroudste Toyota ter wereld: een Toyoda AA, al enige tijd een uniek onderdeel van de museumcollectie.

Deze Japanse Pre War Car kwam in 2008 in beeld. Hij was in eigendom van een Siberische boer, die de wagen als landbouwvoertuig- of ondersteuningsmiddel voor landbouwactiviteiten- inzette. Zwaar gemodificeerd leek de auto zijn dagen te slijten in de buurt van Wladiwostok. Ronald Kooyman, directeur van het Louwman Museum, werd getipt door een relatie, en vanaf dat moment ging het snel.  Louwman nam de echt unieke en oudste Toyota ter wereld, na veel onderzoek, over van de achterkleinzoon van de oorspronkelijke eigenaar. Na een ingewikkelde procedure, die langs de weg van de Russische bureaucratie werd gevoerd, was het zo ver. Na goedkeuring van de Russische cultuurminister werd de Toyoda AA werd per trein naar Moskou vervoerd. Van daar uit werd de Toyoda AA per vrachtauto naar Nederland vervoerd. Zeven maanden na de koop.


Je mag hem niet missen

Het is zoals Toyota het zelf zegt. In het Louwman Museum staan honderden juwelen, exoten, auto’s waar groten der aarde in reden of zich op zijn minst in begaven. Maar déze vondst mag je zéker niet missen. Dit moet je zien. In de schemering, een weerspiegeling van een ver verleden. Zó staat de Toyoda AA ook opgesteld. In de staat waarin de Toyoda uit 1936 is gevonden, nog stammend uit de tijd dat Toyota nog Toyoda heette. Uit de tijd ook, dat menig autobouwer zich liet inspireren door Amerikaanse invloeden. De Toyoda AA kent gelijkenissen met de Chevrolet Airflow uit de jaren dertig, een episode waarin een dynamische vormgeving een vlucht nam.

Barre omstandigheden getrotseerd

Fraai getekend, en volgens het hedendaagse Toyota een toonbeeld van historisch vernuft. Van claxon tot driespakig houten stuurwiel, van gewichtsverdeling tot motorkeuze, van ruimtecreatie tot de genoemde vormgeving. De Toyoda AA -vab 1936 tot in 1943 gebouwd- wordt geprezen. De zescilinder motor met een inhoud van 3.300 cc was blijkbaar sterk genoeg om tientallen jaren lang de meest barre omstandigheden te weerstaan. De constructie van de Toyoda AA is daarbij nog in een relatief goede staat, de oudste Toyota ter wereld is zelf is niet meer origineel. De modificaties door de 83 jaren heen zijn nog steeds verenigd met deze unieke Japanse oldtimer.

Restauratie en verkoop onbespreekbaar

Restaureren? Gaat volgens een medewerker in het Louwman Museum niet gebeuren. En dat is maar goed ook. Jarenlange weers- en gebruiksinvloeden geven de Toyoda AA het cachet van overlever. En hoe mooi is het dat Ronald Kooyman zich hard maakte voor deze absolute zeldzaamheid, een exoot, de oorsprong vertegenwoordigt van wat vandaag de dag één van ’s werelds grootste en beste autobouwers is. Het geeft de aanwezigheid van deze Toyoda AA, de echt oudste auto van Toyota en de rechtsvoorganger ter wereld, statuur. En wel zoveel, dat de directie van Louwman naar verluidt een miljoenen bod van Toyota van de hand heeft gewezen. Zodat de fabrikant zelf het tot in lengte van jaren zal moeten doen met een replica. Zó uniek is deze auto.

Lees meer op de site van Louwman en van Toyota

Meer over dit unieke museumstuk leest u op de sites van het Louwman museum en Toyota Nederland.

Bron: Louwman Museum, Toyota Nederland
Bewerkt: Auto Motor Klassiek

 

2 Reacties

Geef een reactie
  1. Wetende hoezeer Japanners hechten aan geschiedenis, traditie en cultuur is het best kil om een bod van Toyota om deze auto over te nemen af te wijzen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het augustusnummer, met daarin:

  • Fiat 127 uit 1972
  • Heemskerk V-twin, de beste motorfiets die BSA nooit gebouwd heeft
  • Restauratie Mini Traveller 1963
  • Peugeot 104, een feestje
  • Volkswagen Golf Country liep te ver op zijn genre vooruit
  • Rijden met een Yamaha R5 (1971-1972)
  • Verslag Wemeldinge Classic Races
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XVI
omslag 8 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Ducati GTS 900

Ducati GTS 900

Zijspan

Zijspan rijden is sociaal acceptabel