in

Proefprocessen oldtimerregeling van start op 26 februari

Wouter van Embden kijkt uit naar de belangrijke vervolgstap in de strijd tegen de huidige MRB-regeling. Aanstaande donderdag vindt het eerste van de vijf proefprocessen tegen de Staat plaats. Afbeelding: Autobelangen
Feestdagen content banner

Aanstaande donderdag wordt een belangrijke vervolgstap gezet in het streven van de Stichting Autobelangen om tot een acceptabeler oldtimerregeling te komen. In Breda zal het eerste van de vijf proefprocessen gevoerd worden. Aanvankelijk was het voeren van één rechtszaak het uitgangspunt. In 2014 verdeelde de Belastingdienst -in samenspraak met Autobelangen- het grote bestand van oldtimerbezitters echter onder in vijf groepen omdat de animo voor de rechtsgang bijzonder groot was. Hierdoor worden er -in plaats van één zaak- vijf proefprocessen gevoerd. 

Wouter van Embden kijkt uit naar de belangrijke vervolgstap in de strijd  tegen de huidige MRB-regeling. Aanstaande donderdag vindt het eerste van de vijf proefprocessen tegen de Staat plaats. Afbeelding: Autobelangen
Wouter van Embden kijkt uit naar de belangrijke vervolgstap in de strijd tegen de huidige MRB-regeling. Aanstaande donderdag vindt het eerste van de vijf proefprocessen tegen de Staat plaats. Afbeelding: Autobelangen

Belangrijke situaties aan bod
De onderkende groepen worden onder meer gevormd door bezitters van oldtimers die de volledige motorrijtuigenbelasting moeten betalen en bezitters van oldtimers die onder de overgangsregeling van de huidige wetgeving vallen. Ook eigenaren van motorrijtuigen die eerst onder een overgangsregime van de oude regeling (“regeling van Vliet”) vielen maar als gevolg van de nieuwe wetgeving nu alsnog de gehele motorrijtuigenbelasting moeten betalen (LPG en Diesel) zijn als categorie aangemerkt. Deze onderverdeling naar vijf groepen leidt zoals gezegd tot het voeren van eenzelfde aantal proefprocessen. De kandidaten in deze zaken representeren de vijf door de fiscus aangemerkte afzonderlijke groepen van bezitters.

Rechtsvragen ook relevant voor andere groepen
Er zullen geen aparte proefprocedures in relatie tot motorrijwielen, vrachtwagens,autobussen en campers worden gevoerd. De rechtsvragen die in de genoemde proefprocedures door de rechter zullen worden beantwoord, zijn echter ook van toepassing voor de hier genoemde andere categorieën van oldtimers. Voor alle groepen geldt, dat zij zich middels een vaststellingsovereenkomst bij de proefprocedures hebben aangesloten.

Argumentatie, nut en noodzaak belangrijke pijlers
De inzet van alle proefprocessen is erop gericht om tot een meer acceptabele regeling te komen dan nu het geval is. Het Amendement Van Vliet is daar een mooi voorbeeld van. De Stichting Autobelangen zal tijdens de rechtsgang onder meer de relatie tussen nut en noodzaak van de maatregel enerzijds en de tegenvallende opbrengsten anderzijds benadrukken. Ook de aanvankelijke -op milieugronden gebaseerde- argumentatie rondom het invoeren van de huidige regeling zal aan de orde komen. Onlangs werd door een zegsman van het Ministerie van Financiën namelijk bevestigd wat velen al dachten: de op 1 januari 2014 actueel geworden oldtimerregeling is puur op basis van financiële argumenten doorgevoerd.

26 februari: de eerste zaak
Op 26 februari is het dus zover. Arjan Lenoir- eigenaar van een BMW 535i uit 1985- is de eerste kandidaat. Zijn zaak wordt in de rechtbank van Breda behandeld. Na de rechtszaak van aanstaande donderdag volgen er nog vier zaken in het kader van de proefprocessen. Naar verwachting zal tegen de zomer van dit jaar de gerechtelijke uitspraak in verband met deze processen plaatsvinden.

Automobilia 2022 (copy)

 

 

 

Een reactie

Geef een reactie

Een ping

  1. Pingback:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

olielekkage

Wondermiddel? Weekmaker!

Kawa H2R

Topvermogen door de jaren heen