in

Old Indians never die

Indian Scout

Indian ScoutOoit bedacht iemand dat de Amerikaanse motormerken Harley en Indian samen onoverwinnelijk zouden zijn op de motormarkt. Dan zou Indian de techniek moeten leveren en zou Harley de marketing hebben moeten doen.

Bij Indian was men druk met het maken van motorfietsen in plaats van het maken van winst. Mismanagement is niet alleen van deze tijd dus. Harley kende ook zijn woelige tijden, maar kwam die keer op keer te boven door zijn straatvechtersmentaliteit.

Na het omvallen van het merk Indian gingen de rechten – al dan niet legaal – keer op keer over in handen van zakenlui die iets met het ‘merk’ dachten te gaan doen. Sommige van die dingen waren ronduit genant.

Denk niet dat dat daarbij om miljoenen ging. De verkoop bedragen voor de merkrechten lagen tussen de $ 1 en 10.000.

Intussen is Indian onder de vleugels van Polaris herrezen en is het merk weer in concurrentie met de oud aardvijand Harley. Want vanuit Polaris hebben ze het kapitaal en de marketing tijgers om een merk weer serieus in de markt te zetten.

Maar omdat voor ons al dat nieuws niet zo interessant is zijn we begonnen met een duurtest van een Indian Scout die volgens zijn papieren uit 1946 komt. Een 500 cc Vtwin die na twintig jaar slapen bij de derde trap liep.

Met een 70 jarige is het starten echter pas de eerste fase. Om de zaak echt soepel lopend te krijgen moet er nog wat gezocht worden naar het juiste samenspel van gas, choke (5 standen) en ontsteking. Oude, echt oude, motoren en auto’s start je op gevoel, niet op de voorschriften. Dat spel maakt de machinist in elke man wakker.

Binnenkort meer over deze Indian in AutoMotorKlassiek

(fotos Jan Eggink)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Verzekeringsperikelen?

Hart van de ANWB Wegenwacht: de Citroën 2 CV