in

Mercedes Benz S 500. Eindelijk erkenning.

Mercedes Benz S 500

De Mercedes Benz S 500, een lid van de dikste Mercedes S-klassers ooit, kon niet per autotrein vervoerd worden. Hij was er te breed voor. Mercedes had een looptijd van een kwart eeuw in gedachten voor de 140 serie. Het werden maar een jaar of zes.

Ze zijn naar het het voormalige Oostblok

De C140 Mercedes Benz S 500 kwam in 1992 en verdween in 1998. Er zijn er maar dik 26000 van gemaakt. Het helemaal correcte aantal leest u in het maartnummer van Auto Motor Klassiek. Koop dat blad! Of neem zo’n verrassend voordelig abonnement!.

Deze Mercedessen staan voor de absolute top van de toenmalige automobielbouw. De prijs was navenant. Vreemd is dat er weinig uit deze reeks ‘Mercedi’ wordt aan geboden op de vrije markt. De mogelijke verklaring daar voor is dat ‘ondernemers’, de geslaagde ‘vrije jongens’ en het meer ambitieuze deel ‘zware’ jongens van achter het voormalige IJzeren gordijn emotioneel vol getroffen werden door deze uitmuntende representatie van wat er in een kapitalistische wereld mogelijk was.

Mercedes-Benz S 500
Niet mooi. Wel aantrekkelijk. En indrukwekkend

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

De Benelli 650 Tornado. In het maartnummer van AMK

De Benelli 650 Tornado. In het maartnummer van AMK

Motormarkt Hardenberg in Hoogenweg, nieuwe locatie dus