in

Maandag 12 oktober vergadering in Kamer over tegenvallende MRB-opbrengst oldtimers

De grondlegger van de vorige oldtimerregeling- Ronald van Vliet- zal aanstaande maandag ook in Den Haag aanwezig zijn. Op de afbeelding is hij in gesprek met Wouter van Embden. Foto: Autobelangen

Aanstaande maandag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de oldtimerwet. In die vergadering wordt onder meer de evaluatie besproken die de Staatssecretaris vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurde. Zoals bekend stonden daar gegevens in die ernstig in twijfel mogen worden getrokken.

In de brief staat dat de beoogde 137 miljoen aan MRB in 2014 daadwerkelijk zou zijn opgehaald. Maar het grootste deel daarvan wordt niet door oldtimerbezitters opgebracht. Volgens het Ministerie van Financiën leverde het substitutie-effect (opbrengsten gerealiseerd door oldtimerbezitters welke hun voertuig door een ander MRB-plichtig voertuig vervingen)  82 miljoen Euro op. Die niet kloppende en dus verkeerd gepresenteerde opbrengst werd overigens op basis van een ruime bandbreedte vastgesteld. Het was derhalve niet meer dan een raming van het Ministerie. De cijfers werden daarbij als gedragsgevolg van de oldtimermaatregel gepresenteerd. Ook dat wekte bevreemding, aangezien men eerder verklaarde nooit met dergelijke gevolgen rekening te houden.


Ministerie van Financiën lijkt onder de indruk
Stichting Autobelangen publiceerde onlangs geheel andere berekeningen. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van gegevens van het RDW. De Stichting Autobelangen becijferde daarbij dat het substitutie-effect in 2014 slechts negen miljoen Euro bedroeg. Dat sloot nauw aan bij de voorspellingen welke men in 2013 al deed. Daarnaast berekende men dat de MRB inkomsten bij oldtimerbezitters in 2015 met zeven miljoen Euro zullen dalen. Het Ministerie van Financiën is erg geïnteresseerd in de berekeningen van de Stichting Autobelangen. De eerste Haagse bespiegelingen maakten kort geleden al duidelijk dat het Ministerie ook erg onder de indruk is van de wijze waarop de berekeningen tot stand zijn gekomen. Ook de concrete resultaten lijken tot de verbeelding te spreken.

Omtzigt wil opnieuw duidelijkheid
Ook Pieter Omtzigt- Tweede Kamerlid voor het CDA- maakt zich al enkele jaren hard voor goede berekeningsgrondslagen en transparante communicatie. Hij vindt het van groot belang dat maatregelen worden genomen op basis van de juiste gegevens. In de aanloop naar de huidige regeling was Omtzigt al verbijsterd over de voorlichting welke door Frans Weekers werd gegeven ten aanzien van de importcijfers van oldtimers. Tevens onderschrijft Omtzigt de berekeningswijze van Stichting Autobelangen.

Ronald van Vliet waarschijnlijk ook van de partij
Wouter van Embden van Autobelangen is verheugd. Hij is blij om te constateren dat politiek betrokkenen in het algemeen en het Ministerie van Financiën in het bijzonder het gesprek met de Stichting aangaan. Tevens ziet Autobelangen de vergadering van aanstaande maandag als een nieuw en belangrijk hoofdstuk in het lopende oldtimerdossier. “Het lijkt erop alsof we eindelijk een voet tussen de deur hebben.”Tevens is de grondlegger van de op 1 januari 2014 “afgeschafte” regeling  -Ronald van Vliet- naar alle waarschijnlijkheid bij het Kameroverleg van aanstaande maandag aanwezig. Zoals bekend voorzag het Amendement van Vliet in een veel betere -en uitstekend werkende- oldtimerregeling dan de huidige MRB-oplossing.

Achterban mag bij vergadering aanwezig zijn
Oldtimerbezitters en sympathisanten van Stichting Autobelangen kunnen zich overigens aanmelden om de vergadering van aanstaande maandag bij te wonen. De Stichting roept de eventueel aanwezigen wel op om de bijeenkomst niet als protest aan te grijpen. Belangstellenden kunnen zich bij Autobelangen aanmelden door de reeds door de Stichting verstuurde nieuwsbrief te beantwoorden. De tekst “Ik kom” volstaat.

Lange adem
De lange adem van Stichting Autobelangen blijkt ook een sterke te zijn. Van Embden en zijn kornuiten strijden al bijna drie jaar voor een eerlijke regeling. Die volharding zorgt ervoor dat het oldtimerdossier aanstaande maandag nieuw leven wordt ingeblazen. Het is de volledige verdienste van de Stichting Autobelangen en haar loyale en omvangrijke achterban.

4 Reacties

Geef een reactie
  1. Er moet meer gehamerd worden op de Nederlandse uitzondering die pas bij 40 jaar vrijstelling verleent. Die moet terug naar 30 jaar, gelijk elders in Europa. Dacht Weekers nou heus dat die 10 extra jaren zoveel meer geld in het laadje zouden brengen? Hij kon niet rekenen.

  2. Nou hier nog een tip

    Zorg er voor dat alles gelijk getrokken word en bv een regeling bv lpg 125€ pj benzine 100€pj en diesel 200€pj zo hou je het eerlijk en dan zal het eerder geaccepteerd worden dan de huidige regelgeving

    Ik ben een troste bezitter van mn chevy astro . Maar door deze regeling staat mn astro in de opslag omdat hij 2 maandjes tejong is ( feb 1988) dus zal niet in de regeling gaan

    Dus betere oplossing ipv tot en met 1987 optrekken tot 1990 en dan lpg 125pj . Benzine 100 pj en diesel 200pj

    Dan zullen ze zien dat de burger hier geen problemen mee heeft

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gratis proefnummer

Wat is hier mis gegaan

Wat er hier is mis gegaan?