in

Eerste Kamer “not amused” over kwaliteitsgehalte 40-jaar compromis

In deze prachtige ruimte ontstaat steeds meer weerstand tegen het 40-jaar compromis

De Eerste Kamer is niet bepaald onder de indruk van het 40-jaar compromis. De voorgenomen nieuwe regeling ten aanzien van de MRB-vrijstelling voor oldtimers stuit op weerstand. Dat maakte een bezoek van Team Vrijstellingoldtimer.nl aan de politici duidelijk. Ondertussen vond de behandeling van de oldtimerparagraaf plaats, als onderdeel van de besprekingen over het Belastingplan 2014. Daarin bleek Staatssecretaris Weekers voor het eerst open te staan voor een versoepeling binnen de overgangsregeling. Het uitgangspunt daarbij is echter nog steeds hetzelfde als in het voorjaar: het 40-jaar compromis blijft de basis volgens Weekers.

Gevoelig voor kwaliteit
De Eerste Kamer lijkt volgens de Stichting Autobelangen de kritiek op de onaantrekkelijke en onzorgvuldig tot stand gekomen maatregel breed te dragen. Eerder toonde advocaat Tom Barkhuysen -in samenspraak met Vrijstellingoldtimer.nl- al aan dat de derde maatregel in vier jaar tijd onevenredig is. Ook de kwaliteit van de maatregel- nauwelijks uitvoerbaar en een extra kostenpost voor het kabinet- werd hevig in twijfel getrokken. De Eerste Kamer lijkt gevoelig voor deze bevindingen, want juist dat politieke orgaan is gevoelig voor de kwalitatieve inhoud van een maatregel. De conclusies en resultaten in het rapport dat Vrijstellingoldtimer.nl opstelde zullen de Eerste Kamer niet gunstiger stemmen.

Behandeling Belastingplan
Ondertussen vond op 28 oktober en 4 november de inhoudelijke behandeling plaats van het Belastingplan 2014. Uiteraard kwam ook de oldtimerproblematiek aan de orde. Daarbij viel op, dat Staatssecretaris Weekers nog altijd pal achter de juistheid van het 40-jaar compromis stond “omdat het toen zo is afgesproken en de oldtimeralliantie er mee instemde”. Verder meldde de Staatssecretaris van Financien met gepaste trots “dat alleen al de aankondiging van de maatregel in het Regeerakkoord voor een significante terugval van geimporteerde diesels heeft gezorgd.” Dat is een brug te ver. Het Amendement Van Vliet zorgde daar al voor. De resultaten daarvan werden- zoals inmiddels bekend- niet aan de Kamer gemeld. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wees daar ook nog eens fijntjes op.  Hij gaf verder aan dat de terugval al ver voor het tot stand komen van het Regeerakkoord werd ingezet en wees op het gebrek aan nut van de oldtimerparagraaf zoals die nu in de Miljoenennota is opgenomen.

Paadje schoon
Weekers probeerde ondertussen het paadje nog even schoon te vegen. Dat deed hij door doodleuk te stellen dat de Kamer geen vragen heeft gesteld over de gebrekkige informatie waar de Staatssecretaris in april zijn gehoor op trakteerde. Tevens gaf hij quasi verbaasd aan dat de Kamer blijkbaar nu wel vragen heeft. Dat is logisch, want die is dit voorjaar op gebrekkige informatie getrakteerd. Wel gaf Weekers aan open te staan voor een versoepeling ten aanzien van Diesels en LPG. Daar zou dan dezelfde regeling voor gaan gelden als nu voor de benzineauto’s in het 40-jaar compromis is afgesproken. “Dat kost 27 miljoen. Dus daar willen we dan wel dekking voor hebben. Het staat de Kamerleden vrij om daar een Amendement voor in te dienen.”

TNO rapport niet nodig
Inmiddels beschikt de Staatssecretaris ook over de cijfers van TNO, maar daar liet hij weinig over los. Het wordt nu tijd dat Weekers- en de Kamerleden- in gaan zien dat het Amendement van Vliet gehandhaafd moet worden. Dat is de beste oplossing. Iedere oldtimerbezitter weet dan waar hij/zij op de langere termijn aan toe is. En alleen door die regeling in stand te houden bespaart Weekers het kabinet honderden miljoenen. Een betere dekking voor de instandhouding van het Amendement van Vliet  lijkt nauwelijks denkbaar.

We publiceren deze artikeltjes gratis, en willen dat natuurlijk ook blijven doen. Maar u begrijpt dat dat voor ons niet gratis is. Ondersteunt u dit initiatief en waardeert u het? Overweeg dan eens een abonnement op Auto Motor Klassiek. U helpt ons dan niet alleen de gratis initiatieven betaalbaar te houden, maar ontvangt als bonus ook nog eens elke keer een AMK in de bus. En u betaalt nog maar € 3,30 per nummer in plaats van € 4,99. Elke maand goed voor uren leesplezier.

5 Reacties

Geef een reactie
 1. In aan vulling op @Joyce van der woning. Het is nog storender dat Frans Weekers zijn zelf verzonnen aannames verkoopt als kennis. Want in zijn eerdere verweren stelt hij dat oude auto's niet tegen winters weer kunnen.. en zo een echte Oldtimerlief hebber wel zorgt dat de auto ergens binnen staat. Dit als antwoord op de vragen van de Heer Bashir .Ook is het TNO rapport niet volledig evenals het voorstelt welke Weekers in het beginvan dit jaar heeft opgesteld. Het is onbegrijpelijk dat toehoorders zulke gevaarlijke aannamen niet pareren.. met een " ja is dat zo? " Natuurlijk staat de heer Weekers niet alleen want ook zijn collega's schuwen het prompte aannemen en verkopen als kennis niet..

  Het alles toont dat de kwaliteiten van meerde bestuurslieden slecht en onbetrouwbaar zijn.
  Het is bijna aanwijsbaar dat deze laksheid doorwerkt in lagere/andere bestuursorganen zoals bijvoorbeeld bij gemeente en scholen.
  Helaas is de media onkundig en presenteert ook nog eens een slechte reflectie van de werkelijkheid. Dus doende is er geen binding meer tussen de 2 kamer en de wensen van het volk..

  Het wordt tijd dat de dames en heren van de 2 kamer zich eens gaan beraden of gaan schamen.. over hun getoonde kwaliteiten.

 2. De conclusie “Wel gaf Weekers aan open te staan voor een versoepeling ten aanzien van Diesels en LPG. Daar zou dan dezelfde regeling voor gaan gelden als nu voor de benzineauto’s in het 40-jaar compromis is afgesproken. “Dat kost 27 miljoen. Dus daar willen we dan wel dekking voor hebben. Het staat de Kamerleden vrij om daar een Amendement voor in te dienen.” lijkt mij persoonlijk wat te kort door de bocht en te optimistisch geformuleerd. De opening om met alternatieve voorstellen te komen mits voorzien van dekking bood hij in april dit jaar ook al.
  Bovendien doet Weekers een open uitnodiging voor ieder tegenvoorstel mits voorzien van dekking, dus dat houdt niet automatisch in dat er een vergelijkbare overgangsregeling voor diesel en LPG in het verschiet ligt.
  De moties die Bashir hier al voor indiende zijn door de kamer verworpen, dus zonder dekking ziet de kamer het niet zitten.
  De vraag is echter wel: Had de kamer destijds anders gestemd met de juiste informatie?
  Maar het lijkt of Weekers ermee weg komt dat hij maar het halve verhaal heeft verteld.
  Tot slot hoop ik dat de Eerste Kamer niet de lijn van de Raad van State volgt en vooral de overgangsregeling van matige kwaliteit vindt (met als mogelijk gevolg dat juist die sneuvelt).

  Natuurlijk hoop ook ik op een betere regeling. Echter ik geloof niet dat dat in deze tijd bereikt kan worden door aan te tonen dat het oneerlijk is. Op andere gebieden wordt ook bezuinigd en daar is het ook oneerlijk en gaat het toch door (denk aan langstudeerregeling).

  Een uitspraak als “Door het Amendement van Vliet in stand te houden bespaart Weekers het kabinet honderden miljoenen.” vind ik erg tricky en komt op mij ongefundeerd over. Als dat hard aantoonbaar was, dan had de oppositie wel meer gewicht in de schaal kunnen leggen. Natuurlijk is het indrukwekkende dossier van Vrijstellingoldtimer en dan met name paragraaf 5.5 hierin een belangrijke aanzet. Aspect wat daar in mijn ogen echter nog ontbreekt dat het voor een deel ook vervangingsvraag is. Daar waar mensen nu een odltimer dagelijks gebruiken en die verkopen, kopen wellicht weer een andere auto terug. Ook als “hobby-geld” niet meer naar een auto gaat, is de kans groot dat het (deels) aan andere zaken wordt uitgegeven.

  Het feit dat het regeerakkoord een dubbele moraal heeft (153 miljoen (minus inmiddels 20 miljoen) ophalen + milieu) maakt het erg lastig. Alleen het argument dat er al een afname plaatsvindt is niet genoeg. Er is dan ook nog 131 miljoen nodig. Pas als je hard kunt maken dat invoeren echt meer kost dan het oplevert heb je een sterke zaak.

  Normaals, natuurlijk hoop ook ik op een betere afloop, maar om nu al “we zijn er bijna” te roepen….
  Het valt of staat in mijn ogen met dekking.

  Groeten Lars

  • Beste Lars, bedankt voor je goede inhoudelijke reactie. Ik vind de draai van Weekers opmerkelijk. Want de wijze waarop het 40-jaar compromis tot stand kwam verdiende niet de schoonheidsprijs. En Weekers komt nu toch voorzichtig terug op de onkreukbaarheid van het compromis. Een amendement indienen is van alle tijden, maar ipas n de behandeling van het Belastingplan 2014 nodigde Weekers heel nadrukkelijk de betrokkenen uit voor het indienen van het Amendement ten aanzien van diesels en LPG auto’s. Het door jou terecht aangehaalde rapport vertelt overigens de rest van het verhaal. Er is geen juridische grondslag voor de maatregel, hij levert 80 miljoen minder aan MRB op dan verondersteld, er is nauwelijks een vervangingvraag en er komen 1.100 (geraamd) werklozen bij. Met name dat laatste is een onderbelicht punt. Er is berekend dat het gemiddeld 8 maanden duurt voordat iemand die in de WW zit weer aan het werk komt. Is de werkloze direct aangewezen op de bijstand, dan duurt dan 21 maanden. Reken het maar uit. Die effecten zijn nog niet eens meegenomen. Natuurlijk zullen er mensen zijn die na het schorsen van de oldtimer of het niet vervangen het geld anders gaan besteden. Maar het is onwaarschijnlijk om te veronderstellen dat het bedrag dat normaal richting branche vloeit nu volledig aan andere zaken wordt uitgegeven. Terwijl in een aantal scenario’s wel het rekensommetje te maken is. (Handel, omzetbelasting, BTW op onderdelen, minder deelname aan evenementen). Het rapport van VO biedt een uitstekend inzicht in de cijfermatige gevolgen en afname van gebruik. En zeker professionele rekencentra van de overheid moeten die bevindingen kunnen vertalen en de conclusie kunnen trekken dat er zomaar een paar honderd miljoen aan gederfde inkomsten tegenover de maatregel staat.

   Weekers zoekt echter zijn zekerheden. Het enige houvast voor hem is dekking, die in zijn beleving op voorhand vaststaat. Dat is zijn belang en dat rechtvaardigt jouw eindconclusie.

   Nogmaals bedankt Lars, en ik blijf jouw uitstekende blog nauwlettend volgen!

 3. Het amendement van Vliet is een perfecte regeling voor alle oldtimers en hun bezitters.
  Laten we ervoor pleiten dat deze regeling blijft bestaan, hier hoeft niets aan te veranderen.
  Er wordt nu steeds gesproken over de verzwaarde maatregel voor LPG en Diesel personenauto’s als oldtimer, maar ik hoor geen reactie op de voorsrtellen om de nu vrijgestelde kampeerauto’s en motorfietsen zo onvoorstelbaar zwaar te gaan belasten in het nieuwe plan. Dit zijn toch meestal echte hobby voertuigen, worden niet als dagelijks vervoer gebruikt.
  Terwijl deze voertuigen zeer weinig kilometers rijden en wat de kampeerauto betreft ook nog meestal in het buitenland.
  Hopenlijk blijft de oude regeling gehandhaaft.

  mvg een oldtimerliefhebber.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *