in

Het is winter! Koop een HMMWV of Hummer!

hummer in winter

Het is winter. Dus melden de media gladheid en gevaar. Voor een paar nachten waarbij het kwik (gevaarlijk!) onder het nulpunt (gevaarlijk!) kwam.

Nederland is doordrenkt van een angstcultuur.

Als tegengif staat er en AMK nummer drie. (Pas op met het naar de kiosk gaan! Het kan glad zijn! Buiten is het gevaarlijk!) een verhaal over een van de gevaarlijkste- of vervaarlijkste auto’s uit de recente geschiedenis: de van de HMMWV afgeleide Hummer. En HMMWV betekent natuurlijk High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle

En natuurlijk hebben we er een oer Humvee bij gehaald. Bovendien onthullen we het geheim achter de schuin aflopende achterkant van zo’n Humvee…

Wees nooit meer bang! Koop een Humvee of Hummer.

En om de gladheid buiten te ontlopen kunt u zich natuurlijk het best gewoon op AMK abonneren. Maar pas op met het op kousenvoeten naar de brievenbus rennen als het nieuwe nummer geleverd wordt. Ook binnenshuis kan het glad zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Al twintig jaar een begrip. Het CUPRA label van SEAT.

HD XLS SPORTSTER

De Sportsters. Geen ‘wijvenmotors’