in

Een voorruit vervangen

voorruit vervangen

Het ontdooien van ruiten gaat prima met warm water. Heet water ontdooit nog sneller. Maar je ruit kan er stuk door gaan. En wat dan?

Er zijn intussen al heel veel klassiekers die voorzien zijn van een geplakte voorruit. En feitelijk is een voorruit vervangen van een geplakte voorruit simpeler dan een voorruit vervangen van een ruit die in rubber zit gemonteerd.

Heel veel ruiten zijn gelijmd

De kapotte ruit zit meestal nog geheel in zijn sponning. Maar voordat het werk begint moeten eerst de sierlijsten verwijderd worden. Doe dat voorzichtig. Draag tijdens dit karwei handschoenen en een veiligheidsbril.  Het kan zijn dat de gebruikte clips en klemmetjes niet meer leverbaar zijn. Meestal zijn sierstrips te verwijderen door ze voorzichtig vanaf de onderzijde naar boven te kantelen waarbij er dan enige druk wordt uitgeoefend om ze uit hun ‘klikgroef’ te krijgen. Leg de kwetsbare lijst voorzichtig opzij, verwijder de clips en berg ze op.

Nu kunnen we vanaf de binnenzijde van de auto aan het werk. Steek met een liefst gebogen priem op een prettig bereikbare plek door de kitlaag heen. Daarbij kunnen glassplinters wegspringen. Pak de snijdraad en voer die door het gat in de kit. Zet de draad vast aan het losse handvat. Zorg voor een draadlengte die rustige, lange slagen mogelijk maakt.

Rustig zagen

Begin met twee man de ruit los te zagen. Let daarbij op dat de zaagdraad geen scherpe knikken maakt en geen beschadigingen aan de lak en het dashboard veroorzaakt. Maak lange, rustige slagen en houdt de zaagdraad strak. Een knik heeft breuk tot gevolg. Als het raamrubber nadrukkelijk begint te roken mag er iets rustiger gezaagd worden. Dat is beter voor de zaagdraad.

Als de ruit rondom gedaan is blijkt hij meestal nog wel ergens hechting te hebben. Laat de tweede man in de auto zitten en laat hem met zijn voeten de ruit gelijkmatig naar voren drukken. Zorg ervoor dat de motorkap is afgedekt.

Een voorbehoedsmiddel

De volgende actie is optioneel maar uit ervaring zinnig. Plak een strook goedkope plasticfolie over de buitenzijde van de ruit. Dat houdt bij de daadwerkelijke verwijdering van de ruit en hoop splinters weg uit het interieur en van de lak.

Til de ruit met twee man op en zet hem bij de lokale glasbak.

Nu moet de sponning zorgvuldig vrij – of bijna vrij – gemaakt worden van oude kitresten. Er is geen bezwaar tegen wanneer er een dunne, vlakke kitfilm in de sponning blijft zitten indien die overal goede aanhechting op de ondergrond heeft. Ga anders door tot de stalen sponning schoon is.

Schoon? Heel schoon!

Reinig de sponning met een – industriële – ontvetter. Bij gebrek daaraan zijn thinner of remmenreiniger redelijk alternatieven. Pas op voor huidcontact met deze sterk ontvettende stoffen.

Ontvet ook de plakkant van de ruit. Open de kitpatroon en let op niet in contact met de kit te komen. Het spul is heel moeilijk te verwijderen.

Leg vervolgens de kit streng in een liefst ononderbroken beweging. De tuit van de kitpatroon is zo gevormd dat de kitstreng in de goede dikte en op enige afstand van de glasrand komt te liggen. Het kitten van de sponning gaat natuurlijk ook. Maar om de ruit kun je heenlopen.

Nu moet de ruit naar zijn sponning.

Daarvoor zijn twee personen en een stel geopende voordeurramen nodig. Breng het raam zo dicht mogelijk bij de sponning. Kantel het raam van de auto af en laat het op de onderarmen steunen. Steek de vrije hand door het open zijdeurraam. Pak de ruit nu ‘tussen de handpalmen’ en positioneer hem. Druk hem gelijkmatig in de sponning.

Zorg ervoor dat hij daarbij afgesteund is op de vaak aanwezige uitsteeksels die op het onderste raamniveau uit de carrosserie steken/ daaraan geschroefd zijn. Om de positionering zeker te stellen is het zinnig om de ruit met een paar stroken tape ‘op te hangen’ aan het dak. Druk het raam nogmaals aan en kijk of de kitstreng overal aanwezig- en ingesloten is.

In deze fase kunnen sierlijsten gemonteerd worden wanneer er (veel) klemclips ontbreken. De sierlijsten worden dan gemonteerd met wat dotjes ruiten kit. Bedenk wel dat dit bij een nogmaals verwijderen van de strips het einde ervan betekent.

Raadpleeg onze adverteerders 🙂

Gereedschap? Daar kun je nooit genoeg van hebben. De spullen die tot voor een paar jaar geleden alleen voor veel geld te koop waren zijn nu domweg betaalbaar. Dat heeft onze hobby een waardevolle aanvulling gegeven: gereedschap verzamelen. Daarmee word je steeds zelfstandiger en je sociale leven gaat er erg door op vooruit. Maar vergeet nooit wie je wat hebt uitgeleend!

En dat was dus de donor
Een ruiten montage set

9 Comments

Leave a Reply
  1. De laatste Bixen (》1990) waren slechter dan oudere types.
    Hou vooral chassisbalken en kofferbak in de gaten qua roest.
    Motoren (benz/diesel) zijn praktisch onverwoestbaar..
    On s’appelle “personnage”…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Iets over Harley-Davidson

Renault Celtaquatre

Renault Celtaquatre 1937