in

Een paar agumenten…

Truck, China

Een overhyper correcte kennis, net de verkeerde gesprekspartner op een verjaardag of receptie. Hybriderrijders met een overdaad aan Chinese zonnepanelen op hun dak op de zichtkant van hun huis.

Linksmensen die u met enige superieure afkeuring in hun stem melden dat uw passie, onze passie niet verantwoord is. Qua milieu.

U kunt ze wat tegengas geven door op te merken dat

*De ecologische ‘footprint’ van hun Prius even groot is als die een Mercedes 200 D uit 1972 maakt na er  twaalf jaar jaarlijks 15D km mee gereden te hebben.
*Er in China hele streken struktureel onbewoonbaar zijn geworden door de grootschalige chemische winning van grondstoffen voor de magneten van hun Priusmotoren en onze windmolens.
*Dat er in China aanstalten worden gemaakt om 60 oude kolenmijnen weer open te leggen om energie te leveren aan eerder gesloten kolen gestookte centrales om…. Nog meer goedkope zonnepanelen voor op onze daken  te maken.

 

Misschien komt het dan toch nog tot een constructief gesprek

Een reactie

Geef een reactie
  1. Dank voor deze mooie argumenten. Ik ben zelf ook eerder links dan rechts, maar genoemd type is van het links lullen, rechts zakken vullen. Schijnheilige predikers voor eigen parochie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

ADO 16 – Austin Glider

te koop

Genieten op vol tarief