in

DKW: Van wereldmerk tot Volkseigener Betrieb

DKW
Taxaties mobiel

DKW: Dat was ooit ‘s werelds grootste motorfietsfabrikant

Maar voor die tijd waren er wel wat financiële hobbels genomen. De Zchopauer Motorenwerke AG (DKW) werd samen met de automerken Audi en Horch samengebracht in de Auto Union constructie.

Doordat vanaf 1933 het nationaal socialisme voet aan de grond kreeg in Duitsland kwamen er wat politiek correcte wijzigingen in de top van het concern.


Hoe het met dat Nationaal Socialisme is afgelopen is intussen bekend.

In mei 1945 bezetten Russische troepen Chemnitz. Dat betekende het einde van de maagdelijkheid onder de vrouwelijke bevolking en het einde van de Auto Union bedrijven. Die waren verregaand ongeschonden uit de strijd gekomen werden letterlijk gedemonteerd door de Russen. Vervolgens werd de hele boedel, inclusief de geredde onderdelen en het personeel, op transport naar Rusland gezet om daar de Russische motorfietsindustrie op poten te zeten. Op 17 augustus 1949 werd Auto Union uit de registers van de Kamer van Koophandel van Chemnitz geschrapt.

De nieuwe naam werd IFA

Industrieverwaltung Fahrzeugbau. Maar het nieuwe bedrijf bleef zwaar leunen op DKW genen. In Zschopau werd de motorfietsproductie voorzichtig weer herstart. Dat was zo eenvoudig niet, want bijna alle toeleveringsbedrijven – of de resten daar van – lagen in het door de geallieerden bezette westen van het voormalige Derde Rijk. Maar aan het begin van de tachtiger jaren alweer maakte IFA onder het merk MZ weer zo’n 85.000 motorfietsen per jaar. En dat was veel.

De socialistische planeconomie: Gewoon zoveel mogelijk maken

Die ‘overproductie’ paste in de sociaal economische plan structuren van het regiem en resulteerde er in elk geval in dat er nu nog plenty MZjes rond rijden in Cuba. En dat allemaal vanuit de DKW techniek uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

De terugkeer van DKW

Hoewel DKW na de tweede wereldoorlog als merk ophield te bestaan werden er met DKW racers tot diep in de jaren vijftig nog wedstrijdsuccessen gescoord. Dat gebeurde met racers van voor de oorlog en zelfbouw projecten op basis van DKW onderdelen. In 1949 werd Auto Union opnieuw opgericht, maar nu in West Duitsland. En uit Audi City Ingolstadt kwamen er ook weer DKW motorfietsen. Dat waren natuurlijk eerst exacte clones van de voooorlogse DKW modellen. Er werden ook weer wedstrijdmotoren gemaakt en ook de oude gewoonte van het winnen van wedstrijden werd weer dapper opgepakt.

Een 350 cc driecilinder

In 1953 resulteerde dat in een 350 cc driecilinder tweetakt waarbij de middelste cilinder liggend was opgesteld. Een V3 tweetakt dus. De machines kregen dankzij hun snerpende uitlaattoon de bijnaam ‘zingende zagen’. In de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw was het voorzichtig zo ver dat burgers aan autootjes gingen denken. De naderende instorting van de motormarkt kwam angstig dicht bij en de verkoopresultaten – of het gebrek daar aan – zorgden er voor dat DKW zich in 1956 terugtrok uit de wedstrijdsport.

Later werd de Honda NS500 nog schatplichtig aan DKW. Want die Honda was ook een V3 tweetakter.

In 1958 heeft Mercedes- Benz Auto Union over genomen en kwam het merkrecht op de naam DKW terecht bij de Zweirad Union in Neurenberg. En dat bedrijf wordt weer opgekocht door Fichtel & Sachs. Tot aan het midden van de jaren tachtig worden er dan nog brommers en lichte motorfietsen gebouwd onder de naam DKW. En wie herinnert zich nog de ULM’s? De Ultra Lichte Motorrijwielen? Daarop reden dorpsagenten bij voorbaat verloren races tegen dapper bekuifde jongeren op opgevoerde Kreidlers en Zündapps….

En dat de laatste DKw’s gewoon hetzelfde waren als de laatste erculessen?
Ach, zo gaat dat nu eenmaal

Feestdagen content banner

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Tweetakten 2.0

Mazda museum

Automobil Museum Frey. Het eerste Mazda museum in Europa