in

De motorfiets van een beroemdheid

Honda Monkey folder

black_royOnlangs werd er de derde van de ooit eenmalig gemaakte Harley waar Fonda op reed in Easy Rider geveild voor meer dan een miljoen dollars.

Als er van een motor waar er ooit maar eentje van is gemaakt al eerder twee anderen zijn verkocht is het duidelijk dat de advocaten er weer een mooie klus bij hebben. Iets als in het ooit befaamde “Wie van de Drie?”

De Honda Monkey die bij Potomac Motors staat heeft tenminste een eerlijk verhaal. Hij is van de Duitse charme zanger Roy Black geweest. En wie Roy Black was?…

Honda’s Monkeys hebben trouwens ook een hele historie. Een historie die veel helderder is dan die van Fonda’s Harley. En Monkeys zijn betaalbaarder.

Qua originaliteit zitten veel Monkeys echter in dezelfde schemerzone als Fonda’s Bigtwin. Want ondere Monkey bezitters is het een meer dan ingeburgerde gewoonte om hun speelgoed te verbouwen. In Amsterdam rijdt bijvoorbeeld een Honda Monkey met 21 gemeten paarden aan het achterwiel

honda-monkey-bj-1971Meer weten over Monkeys? Het  hele Honda Monkey verhaal staat in het lopende nummer van AutoMotorKlassiek.

Inclusief een fotootje van de Monkey van Roy Black (pillen&drank) zaliger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

AMK Sbarro Golf

Is begonnen als…

Gemengde gevoelens Stichting Autobelangen na tweede en derde proefproces tegen Staat