in

Arkley

Alweer enkele jaren geleden besteedde ‘uw’ Auto Motor Klassiek uitgebreid aandacht aan een Arkley. Een polyester kit waarmee van een Austin-Healey Sprite of een MG Midget een soort van ‘baby Morgan’ gemaakt kon worden. Een uitvinding van de – inmiddels wijlen – John Britten.

In Arkley

Inderdaad, hij was onder andere dealer van Morgan en gevestigd in het plaatsje Arkley. Het werd een succes, mede door zijn raceactiviteiten, die hem de ene na de andere overwinning in toenmalige Britse kampioenschappen opleverden. Het polyesterwerk werd overigens vervaardigd door de Lenham Motor Company, een onderneming die zich toen eveneens bezighield met het deerlijk modificeren van de Austin-Healey Sprite en MG Midget. Ook met groot succes.

Uitzonderlijk


In ons land zijn er hooguit drie, misschien vier Arkley’s te vinden. Waarvan wij zeker weten dat er maar ééntje rijdend is, maar nog niet op Nederlands kenteken staat. Ondanks een respectabel aantal ooit geproduceerd, is het anno heden een zeldzame verschijning. Ook in Groot-Brittannië. Groot was dan ook de verbazing in de buurt van het Britse Lancaster een danig verruïneerd exemplaar in een tuintje te zien staan. Een totaal restauratieobject, want bijna al het MG Midget blik was verteerd… De eigenaar was ooit van plan geweest om het ding te restaureren, maar was ‘vast’ gelopen. Veel van de onderdelen – standaard Spridget – hadden in de loop der jaren een nieuwe eigenaar gevonden. De Arkley werd indertijd geleverd als een complete, door Arkley gebouwde auto en als zodanig op Brits kenteken gezet. Of de handige knutselaar kon de carrosserie – feitelijk een complete, open klapbare motorkap met spatborden en een vast te plakken, complete achterkant – kopen en zelf aan de gang gaan. Zo’n autootje bleef dan als MG Midget of Austin-Healey Sprite op kenteken staan. Tenzij ‘de fabriek’ – na inspectie – de zegen gaf en het ding herregistreerde als Arkley. Het door ons getraceerde exemplaar uit 1967 stond als zodanig op kenteken… Iets langer een moment van twijfel, maar nee, terug op aarde, toch maar doorgereden…

Foto: De restauratie van deze Arkley duurt wel iets langer dan een paar weekendjes knutselen… 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Čezeta

Oldtimerbeurs Eelde. Drukbezocht, kleurrijk en sfeervol.