in

Al jarenlang…

Verlaten Mercedes
ER Classics Desktop

Verlaten MercedesMaken we elk voorjaar tijdens de rit naar de redactie een tussenstop, net na Drempt richting Doetinchem.

Daar staat, rechts van de weg, onder een steeds verder inzakkend afdakje een Mercedes te vergaan.

We melden u de laatste tussen score: Het afdak is weer vijf centimeter gezakt en de grille van de Benz is weg…
En de laag mos op de motorkap is onrustbarend groot geworden.

Wordt vervolgd.

One Comment

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Harley Laswerk

Vroeger was alles beter…

Pop up Classic

Pop up Classic: Een daverend succes