in

Overgangsregeling voor benzinevoertuigen op 1 december en enkele tips

Honda CB 500
ER Classics Desktop

Eigenaren die in de overgangsregeling voor benzinevoertuigen zitten mogen vanaf 1 december 2019 de openbare weg niet op. Inmiddels is de regeling wel bekend, maar toch benadrukken wij dat de voorwaarden ervan vanaf zondag aanstaande weer actueel zijn.

Let op: de maand december 2019 valt nog onder de regeling van het huidige kalenderjaar. Dit geldt ook als iemand dit jaar van de overgangsregeling gebruik heeft gemaakt en af wil zien van de overgangsregeling 2020. In dat geval mag de eigenaar in de huidige decembermaand toch geen gebruik maken van de openbare weg. De laatste maand van dit jaar hoort bij het fiscale tijdvak 2019. Het gaat in dit geval om voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1979 tot 1 januari 1988. Wie nog niet in de overgangsregeling zit, maar daar in 2020 gebruik van wil maken, kan zich voor 31 december 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. In dat geval mag de klassieker ook in januari en februari 2020 niet de weg op, evenals in december 2020. Ook parkeren op openbaar terrein is uit den boze. Er gelden nog méér voorwaarden.

Overgangsregeling en verzekering: Minimaal WA verzekeringsplicht

Wanneer de eigenaar gebruik maakt van de overgangsregeling is het kenteken van het voertuig “actief” aangemeld bij het RDW en is de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen W” (de WAM) van kracht. Daardoor is men verplicht bent om de oldtimer in de bewuste wintermaanden minimaal WA verzekerd te houden. Het feit dat de openbare weg niet benut mag worden ontslaat de eigenaar niet van de verzekeringsplicht. Op dit moment kent de WAM alleen een uitzondering voor voertuigen die geschorst zijn.

Evenementenregeling in overgangsregeling

Diegenen die gebruik maken van de overgangsregeling en deze in 2019 continueren, mogen tijdens de komende drie “restrictiemaanden” de oldtimer voor maximaal twee dagen inzetten. Het evenement moet goedgekeurd zijn door de Belastingdienst en zijn aangemeld door de organisator ervan. Het voertuig mag ten behoeve van de APK keuring tijdens de winterregeling een dag worden ingezet om naar- en van het keuringsstation te rijden. Dat gaat niet ten koste van de twee toegestane dagen.

Opnieuw gebruikmaken van de overgangsregeling? Vóór 1 januari 2020 nota betalen, maar liever per direct

Overigens heeft de Belastingdienst naar eigen zeggen de rekeningen in relatie tot de overgangsregeling weer verstuurd. De nota’s moeten voor 1 januari 2020 zijn voldaan, waarbij het advies wordt gegeven om de nota uiterlijk een paar weken voor de jaarwisseling te betalen. Eigenaren van een in aanmerking komend voertuig op benzine -voor het eerst in gebruik is genomen op 1 januari 1980 of later maar vóór 1 januari 1988- komen volgend jaar dan ook in aanmerking voor de regeling. Dan betaalt de eigenaar overigens een MRB-tarief van maximaal €127,–. De Belastingdienst geeft de deelnemers die half december nog geen nota hebben ontvangen het advies om contact op te nemen met de Belasting Telefoon Auto.

2020: drie maanden de weg niet op en niet openbaar parkeren

In januari, februari en december 2020 mag het benzinevoertuig in de overgangsregeling niet de openbare weg op. Ook het parkeren op een openbare plaats is uit den boze. Motorrijtuigen op diesel en LPG komen -ongeacht leeftijd- niet voor de overgangsregeling in aanmerking. Eigenaren betalen daarvoor het volledige tarief, tenzij het kenteken geschorst is. Motorrijtuigen van veertig jaar en ouder zijn vrijgesteld van MRB, ongeacht brandstofsoort.

Voor het eerst aanmelden overgangsregeling voor benzinevoertuigen

Bezitters die niet eerder deelnamen aan de overgangsregeling voor benzinevoertuigen -maar dat wel willen doen- moeten hun voertuig voor 31 december aanstaande bij de Belastingdienst aanmelden. Dat geldt ook voor de eigenaren die voor 2019 wél deelnamen, maar in 2018 niet. De Belastingdienst heeft de betreffende formulieren daarvoor online beschikbaar. Overigens hebben de nog niet deelnemende eigenaren van de voor de overgangsregeling in aanmerking komende voertuigen géén aanslag gekregen van de Belastingdienst.

Niet meer deelnemen aan overgangsregeling voor benzinevoertuigen?

Als iemand in 2020 niet (meer) wil deelnemen aan de regeling, dan hoeft diegene de rekening niet te betalen. De betreffende eigenaren ontvangen dan in de loop van januari 2020 een rekening met het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Met volle tank én de juiste brandstof stallen. En andere tips.

Actueel is dit jaar uiteraard het gebruik van de juiste brandstof. Doordat bij benzinevoertuigen E10 nu de norm is geworden, is extra aandacht vereist. Het advies is om het voertuig met een volle tank benzine (niet zijnde E10, maar bijvoorbeeld BP Ultimate of Shell V-Power) weg te zetten. Zo krijgt zuurstof minder vat op de brandstof, en blijft deze verser. En dat is voor het hele brandstofsysteem weer beter. Ook is het aan te raden om de accu af te koppelen, én de vloeistoffen na de stallingsperiode te verversen, omdat de olie bij stilstand vocht aantrekt. Bij verversen na (bijvoorbeeld) drie maanden stilstand wordt het vocht afgevoerd. Tot slot: zet de banden op een hogere spanning om vervorming bij langere stilstand te voorkomen. Uiteraard is het ook mogelijk om de druk op de banden te verminderen door het voertuig te ontlasten. Denk dan bijvoorbeeld aan het gebruik van bokken of as steunen.

Tot slot

Meer informatie over de overgangsregeling vindt u op de website van de Belastingdienst. Daar wordt onder meer beschreven, welke voertuigen onder de regeling vallen.

2 Comments

Leave a Reply
  1. Ik ga binnenkort een oldtimer kopen die in de overgangsregeling zit, hoe kan ik een proefrit rijden en hem daarna naar huis rijden, is daar een regeling voor?

  2. Ja zo wordt je goed genaaid door de overheid, 12 maanden APK en verzekering betalen voor 9 maanden gebruik. De belasting korting is dan eigenlijk ook maar voor 9 maanden en niet de volle 12.
    Normaal heb je wel wat plezier van genaaid worden maar hier dus zeker niet van.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Honda CB 500 F joggingpak

Honda CB 500 F. Het kleinere succes

Mercedes-Benz 500SEC zij voorkant

Mercedes-Benz 500SEC bij winter-sale Oldtimerfarm