in

Zestig jaar Goggomobil

Een ‘compactcar 1.0’: Ooit werd er om gelachen, maar de circa 2.500 resterende exemplaren hebben een cultstatus bereikt.

Size does not matter
Er waren Renn-Goggo’s, coupees, bestelwagentjes waar makkelijk een half gesneden wit in paste. De Goggo’s werden zelfs in licentie gebouwd.

En de Goggo cabriolets? Die zijn af fabriek nooit verder dan het prototypestadium gekomen, maar de ombouw naar cabrio is inmiddels wel een populaire conversie.

Meer, zo niet alles, weten over Goggomobil?

Koop AMK nummer 10. Of neem gewoon zo’n verrassend voordelig abonnement. Dan heeft u AMK nog een week eerder dan dat hij in de kiosken ligt ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Koppelingskabelalarm

hardenberg

Hardenberg was weer top!