in

Wat is dit?

AMK WAT IS DIT

Soms kom je dingen tegen waar van je echt niet weet wat ze zijn. En het is natuurlijk geen kwestie van leven of dood, maar we zijn benieuwd of er een bezoeker van deze site is die ons kan vertellen wat er op deze foto staat.

 

Bij voorbaat dank!

3 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Marcel Ankone

Klassieke racers in Hipolytushoef

Vergeten klassiekers

‘s Lands wijs, ‘s Lands eer