in

Verlengd…

Een stretched limousine,  een tot bijna in het oneindige verlengde Hummer of Lincoln is in het Nederlandse straatbeeld bijna gewoon. Een verlengde Austin FX4, beter bekend als ‘London Cab’, is daarentegen uniek.

Het professioneel verbouwde wagentje – bouwjaar 1985 – staat in het Britse Gloucester. Op de foto ziet-ie er ‘als nieuw’ uit, in werkelijkheid is dat een beetje anders. De carrosserie is namelijk met een verkeerde verf (of onderlaag?) gespoten, waardoor het lakwerk helemaal craquelé is geworden. Technisch is het ding helemaal perfect, de 2,7 liter Diesel – met Turbo! – snort lekker. Cosmetisch is er wel wat werk te verrichten. Een uitdaging voor iemand die iets bijzonders wil hebben?

Foto: Echt uniek, een verlengde Austin FX4 ‘London Cab’….. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Mini Marcos

Paul Berliet