Nieuwste artikelen

  • Dolf Guzzi 650
    in

    Een generatiekloof en opvoeding – column

    Die generatiekloof hadden wij als actuele klassiekerliefhebbers doorgaans met onze ouders. Een brommervriendje van me ging, nadat hij zijn slaapkamerdeur had gebarricadeerd, naar bed met zijn helm op. Want zijn vader, Hoofd ener Katholieke Jongensschool, had gezworen dat zijn zoon zijn lange haren kwijt moest. Wij als zestien-achttienjarigen waren prettig geobsedeerd door brommers, motoren en auto’s. En om dat tot ons eigendom te maken wilden we zelfs werken. Wat we doorgaans deden is trouwens het bewijs dat slechtbetaald werk al was uitgevonden voordat het neo liberalisme tot volle wasdom kwam. Meer