in

Slecht afgelopen?

Verkeerd afgelopen, Djet

Slecht afgelopen? Gewoon ontdekt in Nederland: de sluimerende resten van een Bonnet Djet. Dachten we toch?

Navraag leerde dat de auto in staat van wederopbouw was. Of zou gaan worden. Blijkbaar een klus waar geen vaste einddatum aan was verbonden. De eigenaar bleek wel genegen ons op de hoogte te houden. Wie weet of we het verhaal nog in AMK kunnen krijgen. Met foto’s van de herboren Djet.

We kregen trouwens nog een tip over de simpele doordachtheid achter de Djet: Het chassis is ‘op spanning’ gelast. Daardoor is het enorm stijf. Veel mensen weten dat niet. En als de dan ter restauratie de flex op een van de buitenste drager zetten, dan levert ze dat een beenbreuk op. Want als de spanningsboog doorbroken wordt, dat klapt die drager naar buiten als de knuppel van een honkbalspeler

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Jan Tinga, FIAT, rally, berging

Een herboren FIAT bergingsauto

Wat is dit

Wat is dit?