in

Prijsstijging exclusieve oldtimers loopt gestaag terug

De populariteit van klassiekers binnen het exclusieve oldtimers segment loopt terug. Dat meldde de Volkskrant afgelopen week. Het dagblad hield onder meer een interview met handelaar Robert Huttert van Smiths Veglia in Zeist. Huttert meldde dat de markt “oververhit” is geraakt. “Dan heb ik het met name over de absolute top van de markt, waarin miljoenen worden betaald voor exclusieve auto’s.”

Wellicht is de conclusie voorbarig, maar de exorbitante prijsstijgingen lijken af te vlakken. In de afgelopen jaren raakten de exoten bijzonder in trek bij beleggers. Volgens de Volkskrant vlakt de interesse in het segment der exoten vooral vanaf februari af. “De mensen stappen vanaf dat moment uit de belegging. Dat betekent dat het aanbod op de markt weer groter wordt.”

De exclusieve oldtimers van Mercedes-Benz blijken ondanks de marktcorrectie waardevast te zijn. Afbeelding: Erik van Putten
De exclusieve klassiekers van Mercedes-Benz blijken ondanks de marktcorrectie waardevast te zijn. Afbeelding: Erik van Putten

“Aanbod neemt toe, prijzen vlakken af”

Feitelijk is de ontwikkeling al vanaf 2014 al ingezet, nadat in 2013 nog een prijsstijging van meer dan 40% waarneembaar was binnen het exclusieve segment. Dat begint volgens automarktonderzoeker Dietrich Hatlapa bij €90.000,–. Inmiddels is duidelijk dat ten opzichte van 2015 de vraagprijzen nog wel stijgen, maar dat de stijging ten opzichte van vorig jaar slechts 2,2% bedraagt. Hatlapa bevestigt de lezing van Robert Huttert. “Het aanbod neemt weer toe, dus dat betekent dat er automatisch druk op de prijzen komt te liggen.”

“Kredietcrisis was belangrijk voor prijsstijging”

De historische prijsstijging van exclusieve oldtimers was toe te schrijven aan de kredietcrisis. Vanaf 2008 zakten aandelenkoersen en daalden de rentes. Ook de investeringen in vastgoed bleken minder rendabel. Er werden alternatieve beleggingsvormen gezocht. De vermogenden zochten hun heil binnen de exclusieve klassiekermarkt. Met exorbitante prijsstijgingen tot gevolg.

Marktontwikkeling is toe te juichen

Hoewel niet te zeggen is of de ontwikkeling een structureel karakter kent, vallen de eerste signalen toe te juichen. De combinatie exclusieve klassieker-beleggingsobject stelde beeldvorming ten aanzien van de exoten jarenlang in een ander daglicht. De auto werd een object, een verdienmodel dat steeds meer de plaats van gefortuneerde liefhebbers auto leek in te nemen. Nu lijkt de markt zichzelf enigszins te corrigeren.

“Mercedes-Benz profiteert van marktcorrectie”

De marktontwikkelingen geven volgens Hatlapa nieuwe verhoudingen te zien. “De klassiekers van Mercedes-Benz blijken een veilige keuze te zijn in een tijd dat de prijzen onder druk komen te staan.” Waar Mercedes-Benz een waardestijging van 6% genereert, dalen de prijzen van de buren uit “Stuttgart”. Porsche noteert een forse waardedaling. Die ontwikkeling staat haaks op de bevindingen die InterClassics Maastricht directeur Eric Panis in januari nog ontvouwde. Hij liet toen optekenen dat “met name de Porsche 911 uit het einde van de jaren zestig een grote prijsontwikkeling had ondergaan.”

Bron: de Volkskrant
Bewerkt en aangevuld: Auto Motor Klassiek

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Spektakel op zaterdag 27 augustus: Oldtimerfestival Twijzelerheide

Booking.com anders gebruiken