in

Pop up Classic: de laatste week

Open gewerkt model van een Dauphine

dauphineHet Pop up Classic fenomeen in Duiven  aan de A12 is een absolute topper gebleken. De organisatie heeft daarom, om een te veel aan sneue open plekken te voorkomen erg zijn best gedaan om de zaak ‘gevuld’ te houden.

En wat er te voorschijn komt wanneer je als ingewijde diep in je netwerk gaat graven?

Dat kan een heel verrassende Renault Dauphine zijn. Want de ooit voor  tentoonstellingsdoeleinden open gewerkte Renault MB300SDauphine heeft gegarandeerd nul kilometer gereden.

Of een trio Heel Dikke Benzen…

We gaan er alleen even van uit dat de vuurrode VW trike een afslag heft gemist…

De Pop up Classic is nog open tot  3 mei….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

deur krimp

Vinyl reparatie

AACN boegbeeld Roelf de Haan draagt voorzittershamer na 25 jaar over