in

Oldtimerbezitters tekenen massaal bezwaar aan tegen nieuwe MRB-regels

Wouter van Embden ontwikkelde onder meer met zijn team de bezwarengenerator. Daarvan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt door gedupeerde oldtimerbezitters

Het ziet er naar uit dat de motorrijtuigen afdeling van de Belastingdienst het alleen maar drukker krijgt. Steeds meer oldtimerbezitters die getroffen zijn door de per 1 januari jongstleden aangepaste MRB-vrijstellingsregels maken bezwaar tegen de aangepaste tarieven. Daar worden zij nadrukkelijk in ondersteund door Stichting Autobelangen. De club van Wouter van Embden ontwikkelde de bezwarengenerator. Daarmee kan de oldtimerbezitter van een nu belast voertuig via een paar drukken op de knop een juridisch waterdicht en op zijn/haar situatie afgestemd bezwaarschrift genereren.

200 bezwaarschriften per dag
De categorie bezitters van een voorheen vrijgesteld voertuig (auto, motor, camper of bus) weet de weg richting de bezwarengenerator steeds beter te vinden. “Op dit moment worden er gemiddeld 200 bezwaarschriften per dag via onze tool aangemaakt”, zegt Wouter van Embden. “Wij verwachten echter dat er nog veel meer oldtimerbezitters gebruik van de generator gaan maken. Want volgens het CBS zijn er 350.000 bezitters van motorrijtuigen die nu gedupeerd zijn door de aangepaste belastingsregels. En oldtimerbezitters zijn fanatiek. Die gaan echt tot het gaatje om hun gelijk te halen.”

Wouter van Embden ontwikkelde onder meer met zijn team de bezwarengenerator. Daarvan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt door gedupeerde oldtimerbezitters
Wouter van Embden ontwikkelde onder meer met zijn team de bezwarengenerator. Daarvan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt door gedupeerde oldtimerbezitters.

Individueel bezwaar maken
Stichting Autobelangen- dat op goede voet staat met de Belastingdienst- had liever gezien dat de inmiddels afgetreden Staatssecretaris Frans Weekers had ingestemd met de Procedure Massaal Bezwaar. In dat geval had niet iedereen individueel een bezwaarschrift hoeven indienen, maar zouden gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Dan hadden enkele voorbeelden al volstaan en had er veel sneller gehandeld kunnen worden.  “Dat neemt niet weg dat we iedereen aanmoedigen om van de bezwarengenerator gebruik te maken.”


Toelichting bij Belastingdienst

Overigens kunnen mensen die een bezwaarschrift indienen door de Belastingdienst worden uitgenodigd om een toelichting te geven. Het is echter nog onduidelijk om welke manier men gehoord kan worden. “Wel moeten mensen die worden uitgenodigd zich heel goed voorbereiden.”

Binnenkort dagvaarding tegen Staat
Verder verwacht Stichting Autobelangen dat binnenkort de dagvaarding voor de rechtszaak tegen de Staat wordt verzonden. “Wanneer de Staat ons in het gelijk stelt zou dat kunnen betekenen dat de gedupeerde bezitter de MRB terug kan vorderen. Maar dat kan alleen als deze bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe regels. We nodigen iedereen die nog geen bezwaar heeft gemaakt dan ook van harte uit om bezwaar te maken. Zeker nu ook de nieuwe Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes zich achter het beleid van zijn voorganger schaart”, aldus Van Embden.

FEHAC-support
Tot slot geeft Van Embden aan content te zijn met de steun en de support van de FEHAC. “Voorzitter Bert de Boer heeft veel begrip voor het feit dat gedupeerden bezwaar willen maken. Zij omarmen ons initiatief ten aanzien van de bezwarengenerator.” De FEHAC omschrijft de tool als waardevol, en stimuleert de achterban om er gebruik van te maken. “En daar zijn wij blij mee”, aldus Van Embden.

 

 

 

2 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

2CV, Lelijke Eend, bodemplaat, roest

2CV bodemplaten en roest

Einde Fiat Uno