in

Őhlins, ook voor klassiekers

STX36 black line Ohlins

En dan hebben we het over de . Dat zijn sets stereodempers die ook uw klassieke motorfiets (samen met moderne banden) op een heel nieuw ‘level’ van wegligging kunnen brengen.

Meer weten? Kijk maar op de site van ohlins.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Vertederend: de Trabant Universal

Sushi?