in

Mogelijke uitbreiding slooppremie Rotterdam roept vraagtekens op

ER Classics Desktop 2022

Rotterdamse autobezitters moeten gebruik kunnen maken van de slooppremie om hun eigen wagen milieuvriendelijker te maken. Het Algemeen Dagblad meldt, dat een meerderheid van de gemeenteraad in de havenstad hier veel voor voelt, temeer omdat de gedachte heerst dat het slopen van een auto helemaal niet duurzaam is. De fel bekritiseerde D’66 wethouder van verkeer- Pex Langenberg- heeft toegezegd dit idee te gaan onderzoeken.

Momenteel komen automobilisten met een benzine-auto ouder dan 1992 of een diesel ouder dan 2002 in aanmerking voor subsidie krijgen wanneer de auto wordt aangeboden aan een demontage-bedrijf. De eigenaren krijgen daarvoor een bijdrage tussen de 1.000 en 2.500 euro. Inmiddels hebben ruim 5.000 Rotterdammers hun vierwieler laten demonteren. Nog steeds rijden in Rotterdam 10.000 auto’s rond die niet voldoen aan de eisen van de milieuzone. De sloop premie is beschikbaar tot juni volgend jaar, tenzij het budget van bijna 15 miljoen euro eerder is uitgegeven.


Subsidie voor katalysator of plaatsen van een nieuwe motor
Een meerderheid van de raad wil nu dat de gemeente ook aanpassingen vergoedt aan oudere wagens, waardoor deze milieuvriendelijker worden. Zo moet er subsidie komen voor bijvoorbeeld een katalysator of het plaatsen van een nieuwere motor. ,,Het is raar dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor het slopen van een auto, maar niet voor het duurzaam maken ervan”, zegt commissielid Mark de Boer van CU/SGP. ,,Want het is natuurlijk nog veel duurzamer om bestaande auto’s te verduurzamen.” Ook de PvdA wil dat de sloop premie van de gemeente aangewend moet kunnen worden voor aanpassingen aan oude voertuigen. Raadslid Barbara Kathmann. benadrukt dat slopen niet per se goed voor het milieu is. “Er worden auto’s gesloopt die zuiniger en schoner zijn dan nieuwere auto’s die gewoon de zone in mogen. Dat is scheef.” De Stichting Rotterdamse Klassieker prefereert verduurzaming boven sloop, mede omdat er in het laatste geval ook sprake is van materialen welke in het milieu terechtkomen.

Hebben duurzame aanpassingen effect?
De vraag is of de aanpassingen aan de “te verduurzamen auto’s” effect hebben. De ingestelde milieuzones in verschillende steden blijken niet of nauwelijks invloed te hebben op de luchtkwaliteit. Zeker in een stad met zware industrie zullen dergelijke aanpassingen nauwelijks effect hebben. De plaatsing van een katalysator vormt ook niet op voorhand de oplossing van een probleem, doordat katalysatoren ammoniak deeltjes uitstoten, die zich in de lucht weer eenvoudig verbinden met stikstof- of zwaveldioxide. De reacties die daaruit voortkomen kunnen fijn stof veroorzaken. Wanneer eigenaren ervoor kiezen om motoren te vervangen zullen oude krachtbronnen afgevoerd moeten worden. Ook dan komen er materialen en stoffen in het milieu terechtEn het is nog maar de vraag of degenen die in aanmerking komen voor een verbrede sloop premie regeling ook daadwerkelijk de moeite nemen om tot verduurzaming over te gaan. Want wanneer een auto de klassieker status nog lang niet heeft bereikt zal de bereidheid om het voertuig aan te passen naar verwachting niet al te groot zijn. Hoe nobel het streven van het meerderheid van de Raad in Rotterdam ook is: De gewenste uitbreiding van de al veel eerder gereserveerde sloop premie doeleinden bevindt zich vooral in de sfeer van wisselgeld is om de milieuzone in stand te houden.

Bron: Algemeen Dagblad
Bewerkt: Auto Motor Klassiek/Erik van Putten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

  • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
  • Fiat 238
  • Honda TL250
  • Renault Mégane Coupé
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
  • Volkswagen 411
  • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Sex sells, anders bekeken

Sex sells, anders bekeken

semi klassiek: de Westfield Cup