in

Mobiliteitsparagraaf in het Klimaatakkoord. Tussen hoop en vrees.

Klimaatakkoord

Zoals het nu lijkt, wordt het uitgewerkte Klimaatakkoord binnenkort gepresenteerd. Het betekent dat de automobilist dan definitief weet in hoeverre deze mag bijdragen aan de doelstelling om een significante CO2 besparing te realiseren. Eén zaak staat vast: de vervuilende luchtvaart blijft goeddeels buiten schot, maar de fossiele brandstofrijder komt aan de beurt. De branche (onder meer de RAI Vereniging, de BOVAG en de ANWB) is het in ieder geval al eens, zo meldde de RAI Vereniging heel ridderlijk via Twitter.

Al maanden worden de voorgenomen plannen ten aanzien van het budgettaire beslag op individuele basis heel geraffineerd naar buiten gebracht. In november 2017 werd duidelijk, dat er op termijn geen auto’s op benzine, LPG en diesel meer mogen worden verkocht. Vervolgens is herhaaldelijk aangegeven dat er een tekort aan belastinginkomsten dreigt als de doelstelling wordt gehaald om in 2030 twee miljoen elektrische/uitstootvrije auto’s op de Nederlandse weg te hebben. Het was voorts weinig verrassend dat de accijnsverhogingen op benzine en diesel werden aangekondigd, in plaats van kortingen op schone brandstoffen door te voeren. En dat, terwijl al lang is aangetoond dat een elektrische auto bepaald niet als CO2 neutraal kan worden beschouwd.

Rekeningrijden als dekmantel


Ondertussen staat het Rekeningrijden symbool voor een zogenaamd welles-/nietes spelletje tussen coryfeeën die gaan bepalen wat de automobilist in Nederland straks kwijt is. Het is een dekmantel voor de invoering van verdere vaste belastingmaatregelen. De burger mag zijn of haar maandelijkse autobudget waarschijnlijk gaan herschikken. Wie een auto in eigendom heeft is individueel het gemakkelijkst te belasten. De eerste accijnsverhogingen zijn dan ook al aangekondigd.

Verwachting MRB: gebaseerd op Euronormen en energielabels

De verwachting is gerechtvaardigd dat Euronorm en energielabels een rol gaan spelen bij een eventuele MRB-herziening, en wel voor alle brandstofsoorten. Hoe lager de norm, hoe hoger het label, hoe zwaarder de belasting. De dieselrijders krijgen het leeuwendeel van de maatregelen voor de kiezen, zeker de eigenaren van oudere diesels. Een ander of aanvullend scenario wordt gevormd door verdere accijnsverhogingen. De ijver van de betrokkenen om de EV te promoten gaat onherroepelijk gepaard met maatregelen van de genoemde strekking, het kan haast niet anders.

Klassiekers nog buiten schot

De vraag is dan gerechtvaardigd: hoe komt het met de auto’s die werden gefabriceerd vóór de introductie van de Euronorm in 1992? Dat wordt een spannende, want deze voertuigen zitten al dicht in de buurt van de klassiekerstatus, of zij hebben deze reeds bereikt. Logisch geredeneerd zou nu eindelijk eens de voortschrijdende 30-jaars grens gerespecteerd gaan worden,voor alle motorrijtuigen. Maar kijk er nou niet vreemd van op als aan de mobiliteitstafel wordt beslist dat aan deze grens een maximum jaarkilometrage wordt gekoppeld, om het fiscale voordeel te behouden. Tot nu toe zijn de oldtimers en de youngtimers buiten schot gebleven in de berichtgeving. En navraag leerde, dat er nog niets bekend is over dit thema.


EV is voor gros niet te betalen ondanks subsidie

De focus van de deelnemers aan de mobiliteitstafel ligt in ieder geval op het EV-deelgebied en verdere uitstoot reductie. Overstijgend handelen lijkt niet in het woordenboek van de tafel met alleen maar EV-voorstanders voor te komen. Voorstanders, want aan de tafel van de Sector Mobiliteit is geen ruimte gecreëerd voor een realistisch tegengeluid, zo meldde het programma Haagse Lobby. Het blijft ook merkwaardig dat de partijen aan tafel geen zichtbare rekening houden met een gegeven dat nog niet zo heel lang geleden is becijferd: de Nederlander tussen 23 en 65 jaar beschikt gemiddeld over minder dan €3.000,– aan reserves. Daarbij heeft 40% van de Nederlandse huishoudens (NIBUD heeft dat onderzocht) het moeilijk om het maandelijkse budget rond te krijgen.

Extra subsidie in de toekomst

Verder dreigen voor ruim één miljoen Nederlanders serieuze betalingsmoeilijkheden, mede vanwege de verdampte koopkrachtplaatjes als gevolg van ingewikkelde regelingen en sterk gestegen kosten. En ja, dat geldt niet alleen voor de lagere inkomens. Ook voor huishoudens binnen de hogere inkomenscategorie begint het gestegen Nederlandse kostenplaatje consequenties te krijgen. En binnen dat spectrum moeten talloze burgers en bedrijven heel diep in de buidel tasten om de EV-lobby richting het hogere segment te betalen. Die bekostigen de navenante subsidies, die alleen maar zullen stijgen op het moment dat duidelijk wordt dat de EV helemaal niet voor het merendeel is weggelegd. Die wetenschap kost -uitgaande van de doelstelling om in 2030 twee miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben- de eigenaren van minimaal acht miljoen fossiele voertuigen de hoofdprijs.

Branche is het al eens

De doelstelling móet worden gehaald, koste wat het kost. Daar zet de Sector Mobiliteit alles voor opzij. Dat zal zijn weerslag hebben op het autogebruik, het onderhoud, de verkoopmarges en het verkeersbeeld. En op de budgetten van vele huishoudens. Daarom is de hoop gevestigd op de brancheverenigingen, van wie verwacht mag worden dat zij met een voor alle partijen aantrekkelijk alternatief strijden. Maar die hoop is ijdel. De branchevertegenwoordigers zijn het volgens de RAI Vereniging namelijk al eens. En de eerste maatregelen zijn al aangekondigd, maar van verdere transparantie is geen enkele sprake. De definitieve invulling van de mobiliteitsparagraaf binnen het Nederlandse klimaatakkoord is daarom voor de Nederlandse automobilist een traject dat zich tussen hoop en vrees bevindt. Dat is wrang, zeker in de wetenschap dat sectoren als de scheepvaart en de luchtvaart nagenoeg buiten schot blijven.

11 Reacties

Geef een reactie
 1. Onder het mom van “ de grote multinational creert banen” wordt deze volledig ontzien.
  Maar het.klimaatplan is vooralsnog een plan. Technisch is het nog niet haalbaar omdat het EV er nog niet klaar voor is. (Accus, laadtijd, stroomcaoaciteit aantal palen om op te laden. etc…het staat nog in de kinderschoentjes)
  De groene linkse denken dat het wel kan natuurlijk maar dat zijn geen techneuten. Tenzij er morgen een technische enovatie plaatsvindt maar zo ziet het er vooralsnog niet uit.

  • Welke belangenverenigingen voor automobilisten en klassiekerliebhebbers zijn bij deze discussies betrokken geweest? Of hebben die zitten slapen? Als het klimaatakkoord is omgezet in Wetgeving, kunnen we er niets meer tegen doen! Wat kunnen we nu nog doen? En in de omringende landen gaat men niet zovet!

 2. Veel ‘groene’ politici vinden dat ze zelf best een paar keer per jaar mogen vliegen, maar oude auto’s moeten van de weg.

  Gezien de sjoemelaffaires en bedonderij met verbruikscijfers, zouden ze zo langzamerhand wel mogen weten dat moderne auto’s niet per se schoner zijn dan wat oudere auto’s met katalysator. Bovendien rijden die oudjes veel minder kilometers en dat geeft denk ik een veel groter voordeel voor de luchtkwaliteit.

 3. Ik sluit mij helemaal aan bij het verhaal van Robert ! Word tijd dat wij net als de Fransen onze stem es laten horen ipv onze schouders maar weer eens op te halen en heel meegaand weer onze knip trekken ! En dan niet zo’n slappe actie als toen ! Om 12.00 allemaal claxonneren ofzo ! Ik zeg : Zoek je gele hesje op en gooi plat die zooi!

 4. Tja en wat we dan ook niet uit het oog moeten verliezen is dat dezelfde burgers voor 2030 hun woning ook nog moeten hebben omgebouwd naar warmtepompen etc….

 5. Die zogenaamde grens wordt, zij het slim voorzichtig, steeds een beetje verder opgerekt.
  Wanneer je tien jaar geleden had gehoord wat er nu aan auto en brandstof accijnzen geheven zou gaan worden had je waarschijnlijk gereageerd met “ja ik ben d’r niet gek”.
  Maar er komt een tijd dat wij het niet meer pikken dat men nog steeds toestaat dat men voor en paar tientjes het vliegtuig kan pakken of tankers en cruiseschepen mogen aanmeren in de haven van Rotterdam.

  • Helaas zijn wij nederlanders niet bereid om echt harde actie te gaan voeren zoals in frankrijk ,opstaan tegen die criminelen onder leiding van die steeds glimlachende Rutte.Kijken hoelang het duurt dat de grens bereikt is dat men wel bereid is om het “gele” hesje aan te trekken en op het binnenhof stand te houden en tegengeluid te geven dat we het niet meer Pikken!Ik ben die criminelen op het binnenhof al lang zat,van mij mag Rutte zoals hij het zelf eens zei,Oprotten! en Snel ook

 6. Lekker makkelijk weer, burger betaald, hoe moet het met alle mensen die afhankelijk zijn van de auto of motor om naar het werk te gaan? En buiten de ranstad wordt het openbaar vervoer steeds verder uitgekleed, allemaal maar maar thuisblijven? Of ook maar eens een geel hesje gaan dragen en de straat op???

 7. Wat doet die RAI daar? Wegwezen!!!
  Ze verwachten alleen maar geld te verdienen aan de verkoop van elektrische auto en nieuwere brandstofauto’s. Stelletje profiteurs!!
  Wie vertegenwoordigt de automobilisf die mag betalen?

 8. Er zit natuurlijk een grens aan belasting/heffingen betalen. Straks is er voor Jan (onder) Modaal niet zoveel meer uit te geven/ consumeren en dan dondert de economie vanzelf inelkaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Moto Guzzi 850 le mans

De Moto Guzzi 850 Le Mans

Citroën

100 Jaar Citroën: Een feestje in Frankrijk