in

Weet iemand hier iets over te melden?

Een onbekende schoonheid
Een onbekende schoonheid
ER Classics Desktop
Een onbekende schoonheid
Een onbekende schoonheid

AMK lezer Rob vond deze plaatmooie auto  in een Frans automuseum deze auto. Alleen was hij even kwijt wat het merk was. Wij weten het ook niet zo snel. Maar we zijn net zo nieuwsgierig.

Uw opmerkingen zijn welkom

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Het roetende en walmende MRB-akkoord

M72, K750, Irbit, Kiev

Verkeerd afgelopen?