in

Mazda MX-5M Coupé

Heeft u er ooit wel eens aan gedacht hoe een Mazda MX-5 er in Coupé vorm eruit zal zien? Bij Mazda deed men dat wel en werd zo’n model ontworpen en als conceptmodel in 1992 en 1994 getoond. Door het in 1996 wegvallen van de RX-7 voor de Amerikaanse markt en er zodoende een gat ontstond in het leveringsprogramma aldaar, werd de opdracht gegeven aan Mazda’s Californische ontwerpstudio om een coupé te tekenen en te bouwen. Omdat men zo’n dak in eerste instantie van polyester maakte, nam het gewicht van het wagentje toe en liepen de prestaties terug. Kort daarop werd het dak van blik gemaakt en bleef het gewicht en de prestaties gelijk aan die van de Roadster. Hoewel de animo groot was, werden er in 2005 maar 350 stuks gebouwd. Zo’n MX-5 M Coupé is dus uiterst zeldzaam!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

ariel

Hergebruik van namen. Ariel

Lief zijn voor de koppeling