in

LET OP: Eerste editie CLASSICSNL in Leeuwarden verplaatst naar oktober

De organisatie van de klassiekerbeurs CLASSICSNL heeft nieuwe data vastgesteld voor de eerste versie van het evenement. Aanvankelijk zou de beurs van 11 tot en met 13 september in het Leeuwarder WTC Expo zou worden gehouden. De beurs vindt nu plaats van 23 tot en met 25 oktober. De organisatie verbindt er wel een belangrijke voorwaarde aan: De doelstelling ten aanzien van het aantal deelnemers aan de beurs moet worden bereikt. De locatie blijft in ieder geval dezelfde: het WTC Expo in Leeuwarden.

De reden voor het uitstel is voor Pieter Fokkema, beursmanager binnen het WTC Expo, logisch. “We willen gewoon een goed bezette eerste beurs organiseren. Het is heel simpel. We hebben een minimum aantal deelnemers als doel gesteld om de beurs ook qua omvang een goede start te geven, ook met het oog op de komende jaren. Het gekke is: CLASSICSNL leeft enorm, maar je voelt en ervaart veel aarzeling in de markt. We hebben diverse deelnemers vastgelegd, maar er zijn ook partijen welke twijfelen om de knoop van deelname door te hakken. Het sentiment was tien jaar geleden toch anders. Daarom zullen we er de komende tijd keihard aan blijven trekken om de deelnemers aan ons te binden. We werpen daarbij ook een lagere drempel voor deelname op. We gaan er volledig voor.”

De organisatie van CLASSICSNL heeft een nieuwe datum vastgesteld voor de debuutversie van het evenement. Eind september wordt een definitief besluit genomen. Foto: CLASSICSNL/WTC Expo
De organisatie van CLASSICSNL heeft een nieuwe datum vastgesteld voor de debuutversie van het evenement. Eind september wordt een definitief besluit over doorgang genomen. Foto: CLASSICSNL/WTC Expo

Eind september definitief uitsluitsel over doorgang beurs
Fokkema vervolgt. “We gaan er van uit dat de nieuwe datum ons voldoende ruimte biedt om de doelstelling alsnog te halen. Mochten we echter op de huidige bezetting blijven steken, dan kunnen we niets anders doen dan een streep door het evenement halen. Eind september nemen we in ieder geval een definitief besluit over de doorgang van CLASSICSNL. De beursmanager vindt het overigens buitengewoon vervelend dat de potentiële bezoekers, deelnemers en andere liefhebbers hun planning nu moeten wijzigen. “Daar zijn we ons absoluut van bewust. We hebben daarom ook gewikt en gewogen, maar wel unaniem dit besluit genomen.”


Meldingen op website en in magazine Auto Motor Klassiek
Via deze kolommen en de gedrukte uitgaven heeft Auto Motor Klassiek u regelmatig bericht over het nieuwe evenement in de Friese hoofdstad. Binnen de artikelen welke op deze website verschenen hebben we de data aangepast. In de meest recente editie van Auto Motor Klassiek zijn de oude data nog vermeld. Helaas hebben we deze niet tijdig kunnen aanpassen, omdat het nieuws over het uitstel pas bekend werd gemaakt na het ter perse gaan van de nieuwste uitgave. Voor de volledigheid melden we het nog een keer. CLASSICSNL wordt -onder voorbehoud van voldoende deelname- van 23 tot en met 25 oktober 2015 gehouden in het WTC Expo in Leeuwarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Hillman Imp

Verkeerd afgelopen?

Nick Veasey maakt röntgenopnames van objecten tot kunst

Tussen kunst en kitsch?