in

Gedoe met turbo’s

Gedoe met turbo’s. “Turbo’ was een toverwoord. En voor de Ford Fiesta en Opel Kadett rijders die zo’n toverding moesten ontberen waren er overtuigende stickers of zelfs verchroomde emblemen met de kennisgeving ‘TURBO’ er op.

De buren lazen dat en huiverden…

Zo’n imaginaire turbo kan natuurlijk niet stuk gaan.

Een echte wel. Bij die dingen is het van belang dat er gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem, anders is de kans groot dat het probleem zich een paar maanden later weer voordoet. Een goede diagnose van de oorzaak van het probleem is daarom een must. Het vervangen van alleen de turbo is doorgaans niet de juiste oplossing. Er zijn zo een paar dingen die kunnen gebeuren:


Overspeeding

Dit probleem kent meerdere oorzaken. Naast het losschieten van een slang of afwijking van een sensor, kan ook een belemmering van de luchttoevoer aanleiding zijn. Als gevolg van deze mankementen draait de turbo te snel, waardoor er metaalmoeheid kan optreden. Uiteindelijk zullen er stukken afbreken.

Vervuilde olie

Een veel voorkomend probleem is vervuilde olie. Vaak wordt het veroorzaakt door het te lang doorrijden met dezelfde olie. Lekkende verstuivers kunnen ook de oorzaak van vervuilde smering zijn. Het gevolg is er niet voldoende gesmeerd wordt en hij kapot gaat.


Tekort aan smering

Verstopte leidingen, een tekort aan olie of een verstopte oliezeef. Dit zijn de drie grootste veroorzakers van een tekort aan smering.

Als gevolg hiervan krijgt hij teveel lagerspeling en gaat hij aanlopen. Het kleine beetje olie wat er nog wel in terecht komt loopt de inlaat in en geeft zo alarmerende rooksignalen

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

FIAT 600

Stroomlijn 1.0: De Airflow lijn