in ,

Foutdiagnoses met een paperclip

American Style: Werken met een paperclip

GM auto’s van voor 1993 hebben een OBD, een on board diagnostic aansluiting. Voor het gebruik van dat listige apparaat heb je natuurlijk gereedschap nodig, ‘tools’ zoals je wilt. “Apps”. We hebben het immers over elektonica?


Zo’n ODB was overigens door California bedacht uit milieu overwegngen

Wat je nodig hebt is dus een paperclip.

De connector zit links van de stuurkolom onder het dashboard en heeft 12 gaatjes. Prik de poten van de paperclip in de bovenste, rechter gaatjes. Zet het contact aan en controller of het ‘check engine’ lampje flitst. Tel de flitsen tussen de pauzes. Elke code bestaat uit twee nummers en het getal 12 komt altijd als eerste om te laten zien dat de boordcomputer geen informatie krijgt die hem zegt dat de auto aan het werk is. De motor staat uit. De computer herhaalt zijn melding twee keer voordat hij verder zoekt.

Dan kun je bijvoorbeeld “Flits, Flits, Flits –PAUZE, Flits”te zien krijgen. Dat is code 31. Elke code wordt drie keer ‘geflitst’ voordat de volgende diagnose wordt gedaan.

Als alle meldingen gedaan zijn mag de paperclip weer terug naar het bureau en kan het contact afgezet worden.

Repareer de gemelde gebreken en reset de computer dan door de – kabel van de accu 5 minuten los te maken van zijn pool.

We geven de meldingen zoals ze in de shopmanual staan:

code – code definition
12- diagnostic mode
13- 02 sensor or circuit
14- coolant sensor or circuit/ high temp indicated
15- coolant sensor or circuit/ low temp indicated
16- system voltage out of range
19- crankshaft position sensor or circuit

21- throttle position sensor or circuit- voltage high
22- throttle position sensor or circuit- voltage low
23- mixture control (m/c) solenoid or circuit (carbureted models)
23- manifold air temperature (mat) sensor or circuit (1990 and earlier models) 23- intake air temperature (iat) sensor circuit (fuel-injected models)
24- vehicle speed sensor (vss) or circuit
25- manifold air temperature (mat) sensor or circuit – high temperature indicated (1990 and earlier models)
25- intake air temperature (iat) sensor or circuit – high temperature indicated (1991 and later models)
26- quad driver module circuit
27- quad driver module circuit
28- quad driver module circuit
29- quad driver module circuit
31- park/neutral position (pnp) switch circuit
32- baro sensor or circuit (carbureted models)
32- egr circuit (fuel-injected models)
33- manifold absolute pressure (map sensor signal voltage high
33- mass air flow (maf) sensor or circuit – excessive airflow indicated
34- manifold absolute pressure (map) sensor signal voltage low
34- mass air flow (maf) sensor signal – low airflow indicated
35- idle speed control (isc) switch or circuit (shorted) (carbureted models)
35- idle air control (iac) valve/ circuit
38- brake switch circuit
39- torque converter clutch (tcc) circuit
41- no distributor signals to ecm, or faulty ignition module ( carbed models)
41- cylinders select error- mem-cal or ecm problem ( fuel-injected models
41- cam sensor circuit (3.8 engine)
42- bypass or electronic spark timing (est) circuit
43- low voltage at ecm terminal l (carbureted models)
43- knock sensor circuit
44- oxygen sensor or circuit – lean exhaust detected
45- oxygen sensor or circuit – rich exhaust detected
46- power steering pressure switch circuit
48- misfire diagnosis
51- prom, mem-cal or ecm problem
52- calpak or ecm problem
53- egr fault (carbureted models only)
53- system over-voltage (ecm over 17.7 volts)
54- mixture control (m/c) solenoid or circuit (carbureted models)
54- fuel pump circuit (1986 and later models)
55- oxygen sensor circuit or ecm
55- fuel lean monitor (2.2l engine)
61- oxygen sensor signal faulty (possible contaminated sensor)
62- transaxle gear switch signal circuits
63- manifold absolute pressure (map) sensor voltage high (low vacuum detected)
64- manifold absolute pressure (map) sensor voltage low (high vacuum detected)
66- pressure sensor or circuit air conditioning

Handig?
Jazekers. De inschatting van een defecte automaat werd – budgettechnisch heel welkom – uitgelezen als een storingten gevolge van maar 1 kapotte bougiekabel…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Motorselfie

ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl beloont mooiste motorselfie

SSR? Handig!