in

Een schuurvondst: een Ducati (100 cc ?)

De Vondst: Ducati

De kop van Noord Holland ligt dichter bij Alaska dan bij Italië. Deze Ducati is dan ook wel heel erg de weg kwijt. Hij staat in een schuur vol dingesten en nog wat meer spul. Waar onder een Matra Murena met de builenpest.

Voor mensen wiens partner zich bezig houdt met het redden van afgedankte voormalige Spaanse windhonden is dit misschien het ideale project om ook zijn liefde voor verwaarloosde puppies te tonen.

De asielhouder is bereikbaar onder nummer 0224 221 325

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Wat is dit

Wat is dit?

SAAB Turbo

Schaars: wastekleppen voor vroege SAAB turbo’s