in

Een mooie winterklus.

Lezende man

En u krijgt er niet eens vuile handen van. Terwijl uw klassieker over het voorjaar droomt, kunt u op de site www.ikhoorjegraag.nl een stemtest doen.

Niet voor of tegen Europa, Brussel of het eind van onze beschaving, maar voor de stichting Dedicon, de mensen die er – samen met een hoop vrijwilligers voor zorgen dat er jaarlijks duizenden dag- en weekbladen en boeken worden ‘ingesproken’voor blinden, slechtzienden en dyslectici.

Dat is – natuurlijk – vrijwilligerswerk, maar wel hoogst professioneel en  onze bronnen vertellen er wel heel veel voldoening en plezier uit te halen.

Dus is het inspreken misschien ook een idee voor u?

Stichting Dedicon, www.ikhoorjegraag.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

beroette uitlaatpijp

Specialisten zijn handig!

Dinky Toy

Nieuw van Editions Atlas